Vloedgolf in Galibi op 19 februari 2015

Langamankondre (zuidelijk deel van Galibi) werd op donderdag 19 februari opgeschrikt door sterk wassend water dat door hevige wind opgestuwd werd en zo een vloedgolf veroorzaakte. Enkele woningen en een winkel aan de waterkant werden beschadigd. Met man en macht werd nadien troep opgeruimd die vrij diep tot in het dorp geslingerd werd door het water. Ook in Christiankondre (het noordelijk gedeelte van Galibi) was ook veel vuil aangespoeld.

Vier jaar geleden was er ook al een gelijkaardige vloedgolf die het dorp voor een deel blank zette. Nadien werden preventief grachten gegraven met zwaar materieel. Het nut hiervan is nu terug bewezen. Zonder deze grachten die het water kanaliseren zou de schade veel groter geweest zijn.