Project omschrijving

Lees hieronder de oorspronkelijke visietekst over het drinkwaterproject:

Oorspronkelijke visietekst drinkwater

Situering

Het drinkwater in Galibi werd opgepompt van op beperkte diepte uit een open waterput.
Dit water werd door een rudimentaire filter geleid waarna het ook ‘gezuiverd’ werd door toevoeging van 1 lepel chloor per dag…
De opslag gebeurde in kunststofvaten die op een stalen stelling staan en meteen een soort watertoren vormen.
Het afvalwater dat geproduceerd werd in het dorp werd simpelweg in de zandgrond geloosd…
Verder hebben de dorpsbewoners ook de gewoonte om hun huisvuil gewoon op een hoop te werpen naast hun woning en dit geregeld in brand te steken. Dit door een ontbreken van georganiseerde huisvuilomhaling in dit ver afgelegen gebied. Het spreekt voor zich dat hierdoor ook stoffen in de ondergrond raken die daar helemaal niet thuishoren….
Er schuilt dus een reëel gevaar dat de waterbron gecontamineerd wordt, waardoor de gezondheid van het ganse dorp in gevaar komt.
Komt hierbij dat naast de vaste bewoners het dorp bijwijlen ook heel wat toeristen te logeren krijgt door het aantrekken van een zeker eco-toerisme. Dit versterkt het fenomeen nog meer.

Het was dus hoog tijd dat aan het gecombineerde probleem van drinkwatervoorziening, afvalwaterverwerking en huisvuilverwerking iets gedaan wordt.
De vzw Koksijde-Marowijne zocht en vond een belangrijke partner voor het drinkwaterprobleem, De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, nu De Watergroep.

Oude open waterput met pompen

Oude filterinstallatie

Oude watertoren

overstroming in 2010

Regelmatig werd een deel van Galibi overstroomd door een vloedgolf ten gevolge van zware voorjaars- of najaarsstormen. Hierdoor werd telkens de open waterput overspoeld met zout water waardoor drinkwater oppompen onmogelijk werd.
Het drinkwater voor Galibi moet dan per boot aangebracht vanuit Albina, anderhalf uur varen…
Bij deze overstromingen werd het dorp in het verleden ook al geconfronteerd met de moeilijkheden die gepaard gaan met dergelijke calamiteiten en hoe de bevoegde diensten hieraan verhelpen.
Dit geeft nogmaals aan dat het aanpakken van de drinkwatervoorziening door middel van boorputten en een zuiveringsinstallatie dringend nodig is.

Start project

Presentatie project bij VMW
Begin 2009 werd de vzw Koksijde-Marowijne  uitgenodigd om bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een toelichting te geven over de projecten in Galibi.
De VMW was sterk geïnteresseerd om ook in Suriname de bevolking te helpen aan drinkwater.
Kort daarvoor hadden ze trouwens een project in Mali afgesloten en zochten nu eigenlijk een nieuwe uitdaging.
De wegen van de vzw Koksijde-Marowijne en de VMW hebben elkaar dus op het juiste moment gekruist.

Werkbezoek aan Suriname – november 2009
Van 21 tot 29 november 2009 vergezelden dan ook twee experten van de vroegere VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), nu De Watergroep, de ambtelijke delegatie voor een werkbezoek naar Suriname in het kader van de stedenband en de werking van de vzw Koksijde-Marowijne.
Directeur Frank De Poortere en Senior Project Manager Ortwin Deroo, beiden van de Business Unit Industry and Services, onderzochten ter plaatse de mogelijkheden om het drinkwaterproject concreet gestalte te geven.

Klik op het logo
voor een artikel
in hun personeelsblad

Werkbezoek Surinaamse delegatie aan Koksijde – oktober 2010
Ter gelegenheid van dit werkbezoek was ook overleg gepland met de De Watergroep.
De mogelijkheden werden overlopen om het project drinkwatervoorziening, eventueel gekoppeld aan een afvalwaterbehandeling concreet in een timing te plaatsen.
Frank De Poortere en Ortwin Deroo van De Watergroep verduidelijkten ook hun visie op de samenwerking met de vzw en Galibi als pilootproject voor een eventuele uitbreiding van het project naar andere sites in het district en misschien zelfs daarbuiten.
Om de delegatie kennis te laten maken met de know-how en techniek die komt kijken bij het produceren van drinkwater, werd ook een bezoek gebracht aan
het waterproductiecentrum De Gavers van De Watergroep in Harelbeke en de IWVA-site Torreele in Koksijde.

Start werken in Galibi – maart 2011

Deels overlappend met de inleefreis was in maart 2011 ook een sterke delegatie van De Watergroep in Suriname. Naast Frank De Poortere, directeur I & S, en Ortwin Deroo, sr. project manager, waren ook Jan Coemelck als procestechnicus en Dirk Desmet als geoloog ter plaatse.
Zij konden op alle niveau’s heel wat interessante contacten leggen en afspraken maken, zodat een eerste concreet feit in de drinkwatervoorziening in Galibi kon gerealiseerd worden: de ontmanteling van de ontijzeringsinstallatie in Awala Yalimapo (aan de overzijde van de Marowijnerivier in Frans-Guyana) en deze overbrengen naar Galibi.
Verder werden ook de nodige proefboringen gedaan.
In amper enkele dagen werd deze klus geklaard, hetgeen niet alleen de mensen van De Watergroep bijzonder blij stemt, maar tevens hoge ogen gooide bij de plaatselijke bevolking…
Binnenkort volgen nieuwe besprekingen met de overheid om het project verder gestalte te geven.

Klik hierboven op de wereldkaart voor een overzicht van de werkzaamheden van
De Watergroep (toen nog VMW) tijdens het werkbezoek in maart 2011.

Transport van de ontijzeringsfilters naar Galibi per korjaal

Ontijzeringsfilters gekregen van het Kalina-dorp Awala Yalimapo in Frans – Guyana wachten op installatie

Evolutie der werken in 2012

Eind 2011 is het project in een stroomversnelling geraakt.
In november zijn overeenkomsten getekend tussen de verschillende ‘stakeholders’, zodat iedereen weet welke verantwoordelijkheid zij moeten opnemen.
Gevolg was dat eind 2011 met man en macht boringen verricht werden op zoek naar water van goede kwaliteit.
Deze werd al aangetroffen op een beperkte diepte van ongeveer 7 meter, maar er werden nog enkele boringen uitgevoerd tot meer dan 30 meter diep, om zeker te zijn van de kwaliteit.
Ondertussen komt ook heel wat materiaal aan op Galibi (leidingen, zonnepanelen, filters, pompen, …).
Als alles wat meezit kan in het voorjaar (april) van 2012 de drinkwaterinstallatie in Galibi volledig operationeel zijn.

Leidingen aangekomen op het strand, klaar voor plaatsing

Filters en ander materiaal

foto’s evolutie werken – eind 2011
Foto’s evolutie werken in 2012

Boorinstallatie

Eerste water op 22 mei 2012

Van 3 tot 24 mei 2012 was een delegatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) opnieuw in Suriname om het drinkwaterproject te finaliseren.
Gedurende deze weken zal intensief gewerkt worden om de laatste hand te leggen aan de installaties zodat in principe eind mei het drinkwater kan opgepompt worden uit de nieuw geboorde putten.

Op dinsdag 22 mei 2012 was het zover:
Kapitein Ramses Kajoeramari schenkt in aanwezigheid van kapitein Ricardo Pané en adjunct-districtsecretaris Vincent Aloema het eerste glas water aan moeder aarde, geheel in overeenstemming met hun cultuur.
Een uniek moment !

De pers had uiteraard veel belangstelling voor deze unieke samenwerking tussen een Vlaams bedrijf  De Watergroep, de gemeente Koksijde, de vzwKoksijde-Marowijne ten aanzien van de overheid in Suriname en het inheemse dorp Galibi.

reportage 1

reportage 2

Watertoren 2013

In de lente van 2013 is men gestart met de bouw van een nieuwe watertoren om voldoende druk te kunnen geven op de waterleiding om iedereen in het dorp te voorzien van drinkwater.
De kuip moet nu nog geplaatst worden, alsook de aansluiting met het waterproductiecentrum.

In november 2013 werd opnieuw een werkmissie door De Watergroep afgevaardigd naar Galibi.
Bedoeling was om de installatie te vervolledigen met onder meer de afwerking van de watertoren.
Daarnaast werden de nodige aanpassingen verricht om de elektriciteitsvoorziening voor de installatie te garanderen. Zo werd een kleine generator geïnstalleerd en de koppeling met het zonnepanelenpark verbeterd.
Zelfs bij het uitvallen van de elektriciteit in het dorp en tijdelijk weinig capaciteit van de zonnepanelen, is er nu voldoende vermogen beschikbaar om de installatie dag en nacht te laten werken.
In principe is Galibi nu verzekerd van 24/24 drinkwater over het volledige waternet.

foto’s mei 2013
foto’s november 2013

Artikel in De Bond
21 maart 2014

Artikel in het tijdschrift van De Watergroep, Waterwereld – lente 2014

Grand Opening oktober 2014

Ter gelegenheid van de ‘Grand Opening’ in Galibi werden enkele projecten ingehuldigd, waaronder ook het drinkwaterproductiecentrum.

Het project, initieel opgestart door De Watergroep met het Fonds Ontwikkeling Binnenland binnen de schoot van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, werd uiteindelijk gefinaliseerd door het ministerie Natuurlijke Hulpbronnen met de technische ondersteuning en sponsoring van De Watergroep in nauwe samenwerking met de Surinaamse Watermaatschappij.

Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat op Galibi een ultra moderne hightech installatie zorgt voor 24 uur op 24 drinkwater voor het dorp. De knowhow die hierin geïnvesteerd werd draagt ondertussen bij tot de verdere ontwikkeling van drinkwaterprojecten in gans Suriname !

De beide betrokken ministeries (RO en NH) hielden er dan ook aan om hun ministers, respectievelijk Stanley Betterson en Jim Hok, en hoge ambtenaren af te vaardigen voor de Grand Opening van deze unieke installatie. De Watergroep werd vertegenwoordigd door de adjunct-directeur-generaal, Sammy Wuyts. De technische uitvoering van het project van de kant van De Watergroep stond onder leiding van Frank De Poortere, welke samen met nog enkele technici ook aanwezig was.

Symbolisch ’tapte’ minister Jim Hok het eerste drinkwater uit de kraan om de installatie plechtig te openen. Uiteraard ging dit gepaard met de nodige toespraken en mediaaandacht.

Minister van NH, Jim Hok tapt eerste water 

Aankomst hoge gasten op de Grand Opening

foto’s grand opening

Artikel op de site van De Watergroep naar aanleiding van het afronden van het project

artikel in de Krant van West Vlaanderen
24 oktober 2014