Visgronden Galibi worden in kaart gebracht

Op initiatief van de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) brengt Galibi hun visgronden in kaart. Om de voedselvoorziening en het levensonderhoud van de huidige en toekomstige generaties te garanderen, is het belangrijk om de visgronden van Galibi te beschermen en traditionele en nieuwe regels voor duurzaam beheer vast te leggen.

De laatste jaren wordt er steeds minder vis gevangen. De oorzaken zijn volgens de dorpelingen overbevissing door SKM-boten uit Guyana die met grote sleepnetten het water leegvissen. Een ander oorzaak is de vervuiling van het water door goudwinning stroomopwaarts van de Marowijnerivier. Visserij is een middel van bestaan voor de inwoners van Galibi, waarmee wordt bijgedragen aan de voedselvoorziening voor omliggende gebieden. Vis wordt bijvoorbeeld vers, gerookt, gedroogd en gezouten verkocht in Albina en Saint Laurent du Maroni (Frans-Guyana).

Het project biedt verder de mogelijkheid om veranderingen in visgronden, waterstand, kustlijn en visbestand te controleren.  Vissers kunnen onder meer bijhouden hoeveel en welke soort vissen ze vangen. Medewerkers George Awankaroe en Jossmet Shanaupe van het VIDS-bureau en de lokale projectcoördinator Roberto Maleko hebben vorige week een aanvang gemaakt met dit project.

De VIDS benadrukt dat iedereen betrokken wordt bij de uitvoering van dit project, met name dorpsbesturen, vissers, mannen, vrouwen en jongeren. Vooral deelname van jongeren is wenselijk om hen het belang en de liefde voor de visserij bij te brengen.