Windenergie in Galibi ?

Galibi is net zoals vele dorpen van het binnenland van Suriname verstoken van een aansluiting op het reguliere elektriciteitsnet.
Dit komt uiteraard door de zeer afgelegen situatie van het dorp.
De overheid heeft in het verleden beslist om dorpen zoals Galibi te voorzien van een dieselgenerator waarmee ze zelf gedurende enkele uren elektriciteit kunnen produceren.
Gezien de bevoorrading van dieselolie niet altijd even vlot verloopt, gebeurt het wel dat Galibi een tijd (soms maanden…) zonder brandstof komt te staan.

Van bij de aanvang van de samenwerking met Koksijde werd op dit probleem gewezen.
Van onze kant uit hebben we dan ook niet geaarzeld om het probleem gefundeerd te helpen aanpakken.

Zo werden van 2009 tot 2011 windmetingen verricht in samenwerking met de VUB.
Naderhand werd met de resultaten van deze metingen een uitvoerig rapport geschreven met aanbevelingen in verband met de energievoorziening voor Galibi.
Uit dit rapport komt duidelijk naar voor dat de beste oplossing voor het dorp een hybridesysteem is.
Windenergie staat hierin centraal als belangrijkste bron van energie, door de uiteraard zeer gunstige ligging ten opzichte van de heersende wind. Windenergie alleen is echter niet voldoende om eenmaal 24 uur elektriciteit in het dorp te garanderen. Vandaar dat windenergie in eerste instantie aangevuld wordt met de bestaande generatorinstallatie. Pas daarna volgt zonne-energie. Berekeningen wezen immers uit dat, zelfs al schijnt de zon volop in Galibi, het rendabeler is om resoluut te kiezen voor wind als energiebron en dit zowel op korte als op lange termijn.
Deze stelling werd trouwens al bevestigd door andere instanties en onderzoeken.

Ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 werden ook besprekingen gevoerd met zowel het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) als met het Elektriciteitsbedrijf Suriname (EBS) om de mogelijkheden te onderzoeken om een windmolen te plaatsen in Galibi.
De besprekingen verliepen zeer positief en ook uit deze hoek kwam het besluit dat windenergie ’the way to go’ is in Galibi.
Nu is het zaak om werk te maken van het verzamelen van fondsen om effectief een windmolen te krijgen in Galibi; een taak waar wij ons als vzw Koksijde-Marowijne ook willen voor inzetten.

Het blijft wel afwachten welke richting de overheid in Suriname uit wil voor de energiebevoorrading in het binnenland…