Nieuwe ambtenaren uit Galibi aangesteld

Op 26 september 2022 werden nieuwe ambtenaren beëdigd bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, afdeling Bestuursdienst Galibi.
Er werden enkele mensen opgenomen in het Bestuursopzichter-kader en tevens werden twee mensen bevorderd tot een hoge ambtenarenpost.

Bij de Bestuursopzichters waren het Josia Aloewanai en Magaly Pane die de functie zullen vervullen van Onder Bestuurs Opzichter (OBO).
Elsavan Pane is bevorderd tot Bestuursopzichetr (BO)

Heini Langeman die al langer in dienst was bij het ministerie, is nu bevorderd tot Adjunct-Districtssecretaris (ADS).
Edith Awankoeroe viel de eer te beurt om aangesteld te worden als Districtssecretaris (DS).
Volgens de hiërarchie is de DS direct plaatsvervangend na de Districtscommissaris (DC), gevolgd door de ADS.

Elsavan Pane en Josia Aloewanai hebben hun onderwijs afgerond in Paramaribo, respectievelijk Havo en Technische school.
Bijzonder is wel dat tenminste 2 personen (dames) participeerden in het Studiefonds van Galibi.
Juffrouw Magaly Pane startte haar middelbare studie in 2020 en heeft deze korte tijd geleden stop gezet om haar diensten aan te bieden op het gebied van sport en ontwikkelingswerk in het dorp.
Juffrouw Edith Awankaroe heeft haar studies afgerond in 2011 (International Tourism Management) en heeft 5 jaren gewerkt voor een beveiligingsbedrijf in Paramaribo. Sinds 2 jaren geeft ze haar krachten aan de ontwikkeling van het gebied.

Op onderstaande foto herkennen we (van links naar rechts) :

  1. Heini Langaman – Adjunct Districtssecretaris, (ADS)
  2. Josia Aloewanai – Onder bestuursopzichter (OBO)
  3. Magaly Pane – Onder bestuursopzichter (OBO)
  4. Elsavan Pane – Bestuursopzichter (BO)
  5. Edith Awankaroe – Districtssecretaris (DS)

We wensen alle nieuw aangestelde ambtenaren veel geluk toe in het vervullen van hun toegewezen taken en verantwoordelijkheid en zijn ervan overtuigd dat zij hiermee een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het dorp en het district.