Kapitein Selowin Alamijawari nieuwe ondervoorzitter van de VIDS

Ter gelegenheid van de achtste nationale conferentie van de VIDS (Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname), eind augustus 2022, te Washabo in West-Suriname werd een nieuw bestuur gekozen.
Deze conferentie duurde enkele dagen en naast verschillende ceremonies met hulde aan de vorige leiders en vergaderingen stond de laatste dag in het teken van het verkiezen van een nieuw bestuur.
Vertegenwoordigers van de zes regio’s van VIDS deden een voordracht voor bestuursleden die zitting zullen hebben in het nieuwe bestuur, bestaande uit 9 regionale vertegenwoordigers.
Ook Galibi stuurde zijn vertegenwoordigers en na rijp overleg werd besloten dat Selowin Alamijawari, kapitein van Langemankondre, de nieuwe ondervoorzitter werd.

De conferentie werd afgesloten met de inauguratie van het nieuw VIDS-bestuur en de overhandiging van de slotresolutie aan de regering.
President Chantokhi was hiervoor aanwezig op het evenement en beloofde dat het probleem van de grondrechten in oktober 2022 op de vergadertafel zal liggen van de Nationale Assemblee.

Op de fb-pagina van de VIDS verscheen over deze conferentie heel wat info.

De samenstelling van het voltallige bestuur is te vinden op de website van de VIDS 

Op de foto hiernaast spreekt Selowin Alamijawari als nieuwe ondervoorzitter de conferentie toe