Staat en regering

Suriname, een deel van de vroegere Nederlandse kolonie Nederlands Gyuana werd op 25 november 1975 onafhankelijk.
Dit wordt elk jaar uitbundig gevierd op 25 november met een groots opgezet feest, Srefidensi.
Vroeger werd dit in Paramaribo op het Onafhankelijksheidsplein en in de Palmentuin gehouden, maar sinds enkele jaren wordt nu een andere locatie in het land gekozen voor deze festiviteiten.

Suriname is een presidentiële republiek met een parlementaire democratie.
De president (de huidige president is Chandrikapersad (Chan) Santokhi) wordt volgens de grondwet verkozen door het parlement.
Het éénkamerparlement, ‘De Nationale Assemblee’ (DNA), wordt nu voorgezeten door Marinus Bee. Dit parlement (51 zetels) wordt gekozen voor een termijn van 5 jaar. De recentste verkiezingen waren in 2020.

De officiële site van
De Nationale Assemblee

Vlag van Suriname

De vlag van Suriname bestaat uit vijf horizontale strepen, van boven naar onderen in de kleuren groen (dubbele breedte), wit, rood, (viervoudige breedte), wit en groen (dubbele breedte). In het centrum van de vlag bevindt zich een gele, vijfpuntige ster.

Het rood symboliseert de vooruitgang en de strijd voor een beter bestaan; het wit staat voor vrijheid en gerechtigheid (vrede) en de kleur groen is symbool voor de vruchtbaarheid van het land. De ster symboliseert de hoop op een “gouden” toekomst ofte wel, zoals scholieren wordt geleerd, eenheid.
De positie van de punten van de ster is nog onderwerp van debat geweest en er werd gekozen om twee punten omlaag te richten: “met beide benen stevig op de grond”.

Districten

Suriname is onderverdeeld in tien districten:
Paramaribo
Nickerie
Coronie
Saramacca
Wanica
Commewijne
Marowijne
Brokopondo
Para
Sipaliwini

De districten hebben uitvoerende bevoegdheden en hebben daarvoor een apart dagelijks bestuur, dat bestaat uit een door de regering benoemde districtscommissaris en gedeputeerden.

De districtsraad Marowijne wordt net als alle andere districtsraden samengesteld door algemene verkiezingen in het district. Elk ressort levert zo een aantal afgevaardigden.
Het dagelijks bestuur van de raad werd bij de start van de samenwerking met Koksijde geleid door de districtscommissaris (DC) Theodorus Sondrejoe.
De DC wordt hierbij o.m. bijgestaan door de districtssecretaris (DS). Dit was tot in 2011 Marinus Bee. Hij is ondertussen verkozen tot Assemblee-lid en sinds 2020 is hij voorzitter van de Nationale Assemblee. Zijn opvolger in het district was Clyde Hunswijk.

Deze werd op 5 oktober 2012 overgeplaatst naar het resort Pamaacca in het district Sipaliwini. Ondertussen werd Wilfred Jordan aangesteld als nieuwe districtssecretaris voor Albina.
Door het plotse overlijden van DC Theodorus Sondrejoe in 2015, werd het officiële gezag over het district tijdelijk waargenomen door DC Miranda.
Eind november 2016 werd een nieuwe DC aangesteld: Freddy Daniel. Bij zijn aantreden benoemde hij ook twee nieuwe districtssecretarissen en ook een Chef van zijn Kabinet, Cyrano Asoiti, die meteen zijn rechterhand werd.

DC Sondrejoe

DC Daniel

Resorts

Elk district is onderverdeeld in ressorten, waarvoor de leden ook gekozen worden.
De ressorten zijn het laagste bestuurlijke niveau. De ressortraden hebben behalve beperkte uitvoerende bevoegdheden vooral een signaalfunctie naar de regering in Paramaribo.
In het district Marowijne zijn er 6 ressortraden:
Albina
Galibi
Moengotapoe
Wanhatti
Moengo
Patamacca
Ook de ressortraden worden samengesteld door democratische verkiezingen. Hierbij levert elk dorp zijn afgevaardigden.
In de ressortraad van Galibi zetelen zeven verkozenen uit het volk.

Een paper geschreven door enkele onderzoekers van de UGent belicht de politieke mobilisatie en organisatie van vijf etnische groepen in Suriname.

In dit document wordt op een heldere manier ondermeer de uitzonderlijke politieke positie beschreven van de Carib-indianen.

Klik hiernaast op de cover voor de paper