Intensere samenwerking Vlaanderen – Suriname

In het kader van de opstart van een nauwere samenwerking tussen Suriname en Vlaanderen vonden deze zomer al enkele ontmoetingen op hoog beleidsniveau plaats waaronder een gesprek tussen Vlaams minister president Jan Jambon en de president van Suriname Chan Chantokhi.

Ondertussen zijn verschillende instanties van de Vlaamse overheid druk in de weer om domeinen af te bakenen waar een intenser samenwerking mogelijk is.
Op dit ogenblik staan een drietal domeinen ‘in de steigers’: water, biodiversiteit en educatie/onderwijs.

Het Departement Omgeving heeft de taak op zich genomen om als trekker van het initiatief te fungeren.

Voor het gedeelte ‘water’ is tijdens de voorbije jaren al een gans parcours afgelegd, geïnitieerd door het WPC-project in Galibi door de Watergroep. Naderhand werd de Watergroep aangezocht door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij om hun knowhow in te zetten bij de productie van drinkwater in Suriname. Recent is zo het WPC La Liberté opgeleverd en is dit operationeel zodat circa 40.000 mensen voorzien worden van goed drinkwater.

Maandag 16 oktober 2023 had een vergadering/netwerkmoment plaats met vertegenwoordigers van Azulatis (dochteronderneming van de Watergroep), de Vlaamse overheid (Kanselarij – BUZA en het Departement Omgeving), de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, de vzw Koksijde-Marowijne en de ambassadeur van Suriname in België, Gilbêrt van Lierop.
Tijdens deze vergadering werden intenties concreter gemaakt om de samenwerking die nu al bestaat op het vlak van ‘water’ uit te breiden en de andere samenwerkingsdomeinen op een gelijkaardige manier pogen uit te bouwen.

In december 2023 wordt een eerste missie gepland naar Suriname om ter plaatse een en ander ‘on the field’ af te toetsen.

Clifton Lienga (directeur SWM) – Jan Loones – ambassadeur Gilbêrt van Lierop – Marc Van Thienen – Diego Pinas