De overheid investeert in Galibi!

Een van de heikele punten in Galibi, net zoals in andere afgelegen dorpen in Suriname, is zeker de afvalverwerking.
Tot nu toe werd het afval geborgen op een ver afgelegen plaats in de jungle en sporadisch werd een en ander in brand gestoken.
Al jaren pogen we met een sensibiliseringscampagne het besef aan te wakkeren dat met deze manier van werken het milieu er zeker niet op vooruit gaat….
In die zin werden zo enkele jaren geleden twee afvalpersen door de vzw Koksijde-Marowijne geleverd in Galibi in de hoop dat op die manier huishoudelijk afval en vooral plastic zou gecompacteerd kunnen worden. Zo kon een ‘pakket’ afval gemaakt worden dat kleiner is en geschikt voor transport naar Albina en verder naar een afvalverwerkingscentrum in Suriname.
Het idee van de afvalpers was iedereen genegen, maar om praktische redenen en technische problemen zijn deze in feite nog altijd niet operationeel…
Zowel wij als het dorp vinden dit bijzonder jammer; niet alleen omwille van het niet nuttig kunnen inzetten van een investering, maar zeker omwille van het feit dat het afvalprobleem bleef bestaan.
De overheid besliste zo eerder dit jaar om ter plaatse een afvalverbrandingsoven te installeren, eerder dan het afval te compacteren en af te voeren om te verwerken op een centraal punt in het land.
Rekening houdend met de situatie in Suriname is dit een positieve ontwikkeling te noemen.
Verder werd ook werk gemaakt van de renovatie van het gebouwtje waar de polikliniek in gevestigd is.
Een opknapbeurt was inderdaad nodig.
Beide gebouwtjes werden op 21 april 2020 in gebruik genomen.

Verbrandingsoven

Gerenoveerde polikliniek