Marauny Na’na Emandobo Lokono Shikwabana

Marauny Na’na Emandobo Lokono Shikwabana of “Marowijne – Ons Grondgebied”.

In 2006 verscheen dit zeer interessante werk over het traditioneel gebruik en beheer van het Beneden-Marowijne gebied door de Kali’na en Lokono.
Deze casestudy in het kader van het Biodiversiteitsverdrag werd gecshreven door Henry Zaalman, Georgette Kumanajare, Louis Biswane, Grace Watamaleo, Michel Barend, Sylvia Oeloekanamoe, Steven Majarawai, Harold Galgren.
De editors waren Ellen-Rose Kambel en Caroline de Jong.

Klik op de cover hiernaast en je kan een lijvig document raadplegen over bestuur, leven, economie,… in de Beneden-Marowijne waar Galibi deel van uitmaakt:

Dorpen van de Beneden-Marowijne

Galibi

Het Kaliña-dorp Galibi is een levendig dorp waar de bevolking oog heeft voor zowel traditie als voor vernieuwing.
Dit in het licht van hun streven om de zelfredzaamheid van hun gemeenschap te vrijwaren.
Hieronder belichten we enkele aspecten van dit boeiende dorp.

Ligging Galibi

Bestuur in Galibi

Onderwijs en Gezondheid

Werk en Handel

Toerisme en Radio

Kaliña Cultuur

Schildpadden in Galibi