Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over de uitbreiding van het vrouwencentrum kan je hieronder lezen:

visietekst vrouwencentum

De bestaande situatie

Centraal in Galibi is het vrouwencentrum gevestigd. Dit eenvoudig gebouw herbergt een vergaderruimte voor de vrouwenwerking en tevens fungeert het ook als verkoopsruimte van huisgemaakte sieraden, keramiek en dergelijke, aangeboden aan toeristen die Galibi en het schildpaddenstrand komen bezoeken.
Deze ruimte is eigenlijk te klein.
Een uitbreiding dringt zich op door de nood aan ateliers enerzijds, en anderzijds zou het gebouw ook perfect (door de centrale ligging) kunnen dienen voor een bezoekerscentrum waar de toeristen goede informatie zouden kunnen krijgen over de zeeschildpadden, de leefwijze van de Carib-indianen, de sjamanen, …
De vraag kwam dan ook van de de vrouwenbeweging Worian Uwaponaka om het project uitbreiding van het vrouwencentrum op te starten.

De eerste besprekingen – mei 2008

Ter gelegenheid van het eerste officiële bezoek aan Galibi werd meteen rond de tafel gezeten in het vrouwencentrum om de mogelijkheden te bekijken in verband met een uitbreiding van het gebouw.

Het bestuur van Worian Uwaponaka had al plannen opgemaakt hoe zij de verbouwing zagen.

Tijdens die eerste onderhandelingen werd het basisprincipe van de samenwerking in het project vast gelegd: de vzw Koksijde-Marowijne engageert zich om de financiële middelen te voorzien om materialen aan te kopen en/of zelf te maken, terwijl Worian Uwaponaka mensen uit het dorp contacteert om de nodige man-power te leveren voor transport en het bouwen.

Dit principe waar beide partijen een belangrijke input leveren werd later ook toegepast in de andere projecten.

Eerste vergadering met het bestuur van Worian Uwaponaka

Plannen bij aanvang van het project

De eerste steenlegging – november 2009

Na de eerste besprekingen werd intens over en weer gemaild met cijfers.
Om het project in goede banen te leiden was naast de plannen dus een begroting nodig.
De mensen van Galibi hadden tot dan weinig notie over hoe een dergelijke begroting opgesteld werd.
Voor vroegere projecten deden ze hiervoor beroep op experten uit Paramaribo. Een en ander leidde wel eens tot exuberante schattingen…
We namen als uitgangspunt dat we met de uitbreiding van het vrouwencentrum hen meteen ook zouden aanleren hoe een begroting correct opgesteld wordt.
Het hoeft geen betoog dat er zo verschillenede versies over en weer gemaild werden.
Maanden later kwamen we tot een consensus en wat belangrijker is: de mensen van Galibi waren  nu in staat om zelf een correcte schatting te maken van dit en latere bouwprojecten!
Dit proces heeft du wel enkele maanden tijd gekost, maar finaal werd dus de eerste steen gelegd in november 2009.
Een mooi symbolisch gebaar was dat de steen gelegd werd door zowel de ‘oudere’ als de ‘jongere’ generatie.
Traditioneel werd de steen ook ingewijd met Parbo

foto’s eerste steenlegging

Evolutie werken in 2010

Na de eerste steenlegging werd door de bouwcommissie verder onderhandeld met verschillende vaklieden om het project tot een goed einde te kunnen brengen.
De bouwcommissie bestaat uit:
kapitein Ricardo Pané,
Wijnberg Toekoe en
Chris Nelly Aloema-Pungtai,
terwijl de aanbestedingen en begeleiding van de financiële middelen bij Patsy Aloema ligt.
Een goed gefundeerde aanpak van deze mensen, geruggesteund door externe expertise, zorgde ervoor dat uiteindelijk een sluitende begroting voor een meerjarenplan kon voorgelegd worden voor dit bouwproject.

Ter gelegenheid van het werkbezoek in oktober 2010 van een delegatie uit Suriname aan Koksijde, werden meteen ook de eerste resultaten van het bouwproject voorgesteld aan de vzw.

Zowel de vzw als de mensen van Galibi zijn dan ook terecht trots op het feit dat in november 2010 een eerste fase van dit bouwproject zo goed als afgewerkt is.
In deze eerste fase is de aanbouw gebeurd van een atelier/vergaderzaal aan het vrouwencentrum zoals op onderstaand plan te zien is.

situatie november 2010

Inhuldiging eerste fase – maart 2011

Ter gelegenheid van de inleefreis in maart 2011 werd de 1° fase van de uitbreiding van het vrouwencentrum officieel en vooral feestelijk ingehuldigd.

Na verschillende speeches werd het gezelschap vergast op enkele optredens van een jonge culturele groep.

Het was de voorzitter van de vzw Marowijne die de eer kreeg om het lint door te knippen onder massale belangstelling van de ganse dorpsgemeenschap.

Iedereen kon daarna getuige zijn van de prachtige realisatie in Galibi.

inhuldiging eerste fase

Tweede fase – 2012

Omtrent de tweede fase van het project werd ter gelegenheid van het bezoek in maart 2011 verder overlegd.
Feit is dat om verschillende redenen het project bijgestuurd wordt naar een grondige verbouwing van het bestaande (oudere) gedeelte, eerder dan de tweede fase als een aanbouw uit te voeren.
De aangepaste plannen en begroting voor de renovatie zijn ondertussen in opmaak.
In fase 2 van de uitbreiding wordt ondermeer een beschermend afdakje geplaatst rondom de recente uitbouw.
Verder worden de renovatiewerken van het bestaande hoofdgebouw aangevat. Hierbij worden dakplaten, plafondplaten en vloer hersteld en/of vernieuwd.
Daarna volgen de afwerkingswerken en de herinrichting van het gebouw kan dan gestart worden.
Verwacht wordt dat de ‘grand opening’ van het vernieuwde vrouwencentrum-bezoekerscentrum in mei 2014 zal kunnen plaatsgrijpen

Hieronder twee foto’s met de stand van zaken in november 2012

Grand opening – oktober 2014

Ter gelegenheid van de ‘Grand Opening’ in Galibi op woensdag 15 oktober 2014 werden enkele projecten ingehuldigd, waaronder ook de uitbreiding van het vrouwencentrum.
De realisatie van dit project nam meerdere jaren in beslag, gezien het om een renovatie ging in verschillende fasen zodat het gebouw kon verder gebruikt worden tijdens de werken. De vorige fasen werden reeds met de nodige luister ingehuldigd, maar nu was de finale afwerking de reden om ook hier de Grand Opening te laten plaatsgrijpen.

Het ganse gezelschap, waaronder twee ministers,  kwam na de Opening van de onderwijzerswoning en het drinkwatercentrum  in grote getale afgezakt naar dit centrum.
Het was Nelly Aloema, voorzitter Worian Uwaponaka, die de genodigden toesprak en ook uitnodigde om de realisatie te bewonderen.
Binnen is een aanvang genomen met het documentatiecentrum, terwijl binnenkort ook nog enkele kasten geplaatst worden om de ‘arts and crafts’ allemaal uit te kunnen te stallen. Ook is achteraan het gebouw nu ook een bergruimte bijgebouwd. Nog enkele likjes verf en het project is helemaal af.

Grand Opening