Albert Serpieters
ereschepen
(Lijst Burgemeester)
gemeente Koksijde

Cyriel Caudron
secretaris
penningmeester
vzw Koksijde – Marowijne

Marc Van Thienen
voorzitter
webmaster
vzw Koksijde – Marowijne
Jan Loones
ereschepen
(NVA)
gemeente Koksijde

Galibi