Bijeenkomst studenten studiefonds van Galibi

Op 12 januari 2024 heeft de studiecommissie van Galibi de participerende studenten van het studiefonds samengeroepen in Paramaribo. Als locatie werd gekozen voor het hoofdkwartier van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Het voltallig bestuur van de commissie was aanwezig, alsook dorpshoofd Ricardo Pane. Dorpshoofd Selowen Alimajawari , had zich verontschuldigd voor zijn afwezigheid, vanwege andere verplichtingen.

Dorpshoofd Pane bleef lang stilstaan bij het ontstaan van de studiefonds ten behoeve van de studenten van Galibi. Dit studiefonds werd in 2008 reeds gestart in het kader van de stedenband tussen Galibi en Koksijde. Een van de actiefste initiatiefnemer was wijlen de heer Vincent Aloema.

De dorpsleider prees het werk van de studiecommissie en vroeg hen het werk onverkort voort te zetten, want uiteindelijk zijn het de kinderen van het dorp. Naar de studenten toe benadrukte hij ook om een doorbraak te maken in hun studie. “Maak een doorbraak. Ga hoger op. En komt terug, zodat je helpt je dorp tot ontwikkeling te brengen”.

Mejuffrouw Patsy Malbons, een Inheemse docente op middelbaar onderwijs, hield een motivatie speech naar de studenten toe. De rode draad was, dat ondanks de slechte economische situatie van het land, om toch een positieve resultaat te boeken in dit schooljaar. Uiteindelijk wordt de student(e), een grote man/vrouw in de maatschappij.

Twee studenten die dit schooljaar hun eindstreep behalen, twijfelen er niet aan, hun doel succesvol af te ronden. “We kunnen het en dank u wel Koksijde voor uw grote financiële ondersteuning naar ons toe ”. Ook de ouders/verzorgers spraken hun hartgrondige dank uit.