Inhuldiging kleuterklas in Galibi – september 2015

Ter gelegenheid van het werkbezoek in oktober 2014, werd ons de slechte staat aangegeven van het dak van de kleuterklas. Deze is lek op heel wat plaatsen, hetgeen dus een normale werking van de school in het gedrang brengt.

Samen met een ad hoc opgerichte bouwcommissie is het plan opgevat om het dak te renoveren en meteen ook enkele stukgeraakte vensters te repareren. Nadien wordt het geheel in een fris kleurtje geverfd.

Bovendien is op die manier het dak geschikt om er een aantal zonnepanelen op te bevestigen die een zekere energie-autonomitie van de school moet garanderen.

Begin 2015 is de begroting opgemaakt en zo kunnen de fondsen vrijgemaakt worden in het voorjaar van 2015.
Tijdens de zomer van 2015 werd een aanvang genomen met de renovatiewerken aan de kleuterklas van Galibi.

Een en ander was enigszins vertraagd door moeilijkheden met aankopen materialen en voorzien van de nodige werkkrachten. Men is nu met man en macht bezig om de werken klaar te krijgen tegen half september, moment waarop een delegatie uit Koksijde ook Galibi zal aandoen.

Van 14 tem 22 september vloog terug een officiële delegatie uit Koksijde richting Suriname. Er werden ondermeer besprekingen gevoerd op diverse ministeries en met lokale besturen en overheden, waarbij de lopende en toekomstige samenwerkingsprojecten met het district Marowijne besproken werden.

In Galibi werd ook de gerenoveerde kleuterklas plechtig ingehuldigd.

Tevens nam de delegatie deel aan de slotceremonie van het Moengo Festival, waaraan ook de jeugdafdelingen van de Westhoek Academie uit Koksijde deelnam met een installatie ‘Baraque Frituur’. (zie ander bericht)

In het novembernummer van Tij-Dingen verscheen een artikel over de inhuldiging van de kleuterklas.

Inhuldiging kleuterklas – september 2015