Korte omschrijving Stedenband Koksijde-Galibi:

Stedenband – voorbereidingsfase

In aanloop van de concrete opstart van de convenantwerking rond stedenbanden werd Koksijde aangeduid als pilootgemeente om een partner in het Zuiden te zoeken en af te tasten welke mogelijkheden dit kon bieden zowel voor het Noorden als voor de partner in het Zuiden.

De zoektocht leidde naar verschillende continenten, maar strandde uiteindelijk in Suriname…

Hieronder een uitvoerige uitleg over het ontstaan van de stedenband, verschenen in het infoblad van de gemeente Koksijde.

achtergronden stedenband deel 1

achtergronden stedenband deel 2

Ondertekening Charter – mei 2008

Dank zij de onverdroten inspanningen van het gemeentebestuur en de schepen van IS, samen met de ambtenaar IS in het bijzonder, werden heel wat contacten gelegd en besprekingen gevoerd die uiteindelijk hebben geleid tot het effectief ondertekenen van een charter dat de stedenband tussen Koksijde en Galibi bezegelde.

Dit moment is meteen de start geweest van een positieve samenwerking tussen beide gemeenschappen.

.

Op 23 mei 2008 werd het charter ondertekend door deze prominenten:
Districtscommisaris Theodore Sondrejoe als vertegenwoordiger van de Surinaamse overheid,
Kapitein Richardo Pané en Kapitein Ramses Kajoeramari, als vertegenwoordigers van het traditionele gezag in Galibi,
Jan Loones, vertegenwoordiger van Koksijde.

foto’s werkbezoek mei 2008

artikel over de achtergronden van de stedenband

artikel over het ondertekenen van het charter

Om het charter te ondertekenen, reisde een beperkte delegatie vanuit Koksijde af naar Suriname.
De delegatie werd met grote egards ontvangen, zowel op het ministerie van Regionale Ontwikkeling in Paramaribo, als op het districtscommissariaat in Moengo en Albina.
Vanuit Albina werd dan de tocht gemaakt per korjaal naar Galibi waar de delegatie een traditionele ontvangstceremonie te beurt viel.
Ter plaatse werden nog heel wat besprekingen gevoerd en als kers op de taart kwam uiteindelijk de ondertekening van het charter, waarna een heildronk volgde met kasiri!

Werkbezoek aan Koksijde – mei 2009

Klik op de cover van Tij-dingen voor een artikel.

Begin mei 2009 kwam een tegenbezoek van een Surinaamse delegatie aan Koksijde.
Een aantal leden de delegatie waren nog nooit overzee geweest en het hoeft geen betoog dat dit voor hen echt ‘biesonder’ was.
De kleine week werd gevuld met vele besprekingen, maar ook met kennismaking met de Koksijdse bevolking en bezienswaardigheden.

Klik op de cover van Tij-dingen voor een artikel.

Werkbezoek aan Suriname – november 2009

Klik op de cover voor een voorbeschouwing

Van 21 tot 29 november 2009 reisde opnieuw een delegatie af uit Koksijde richting Suriname.

Deze keer bestond de delegatie uit zowel ambtenaren van de gemeente als experten.

Voor het ambtelijk gedeelte reisden mee : Fien Leerman (dIS), Mieke Gesquière (toerisme) en Siska Stockelynck (technische dienst).

Daarnaast waren Chris Lacor (VUB – duurzame energie), Frank De Poortere en Ortwin Deroo (beiden van VMW – watervoorziening) mee als experten om ter plaatse mogelijkheden te onderzoeken om de projecten windenergie, drinkwater en afvalwater een kans op slagen te geven.

Ten slotte vergezelde ook de secretaris van de vzw Marowijne, Cyriel Caudron, de delegatie.

foto’s werkbezoek november 2009

Klik op de cover voor een uitgebreid verslag

Werkbezoek aan Koksijde – november 2010

Van 14 tot 22 oktober 2010 was een delegatie uit Suriname te gast in Koksijde.
De delegatie bestond uit Peggy Panka, Chris Nelly Aloema-Pungtai, Vincent Aloema en Grace Watamaleo.

Ze waren o.a. de eregasten op de streekgerechten- en toeristenbeurs in het CC Casino te Koksijde.
Net zoals bij het vorige werkbezoek werd een gans programma afgewerkt waarbij de ambtelijke samenwerking intenser aangehaald werd op verschillende werkdomeinen.
Er werden ook workshops ingericht, waaronder een kookworkshop met de leden van de gemeentelijke adviesraad voor Internationale Samenwerking, Kokos en Wulloks.
Tevens werd vergaderd over de organisatie van een inleefreis in maart 2011, terwijl ook de nodige aandacht ging naar de besprekingen met de vzw Marowijne betreffende de lopende en komende projecten.

foto’s Werkbezoek aan Koksijde oktober 2010

artikel in Tij-Dingen over het Surinaams bezoek

Stage Surinamers in Koksijde – oktober 2011

Van 8 oktober tot 5 november 2011 liepen twee Surinamers stage op de gemeente Koksijde.

Grace Watamaleo en Heini Langeman doorliepen verschillende diensten van de gemeente en hadden vooral aandacht voor de milieuaanpak.
Voorts gingen ze in de leer om aan de slag te kunnen met DTP-programma’s zodat ze een eigen folder konden maken. Op de streek- en toeristenbeurs konden ze dan ook fier hun twee folders (een over Galibi en een over Albina) uitdelen aan een breed publiek.
Gedurende deze 4 weken stage leerden ze heel wat zaken bij die concreet kunnen ingezet worden in hun eigen administratie.

Werkbezoek aan Suriname – november 2011

artikel over het werkbezoek aan Suriname 2011

Van 12 tot 20 november had een werkbezoek plaats van een Koksijdse delegatie aan Suriname.
De bedoeling was de ingeslagen wegen van de stedenband te evalueren en te verdiepen, terwijl ook nieuwe contacten werden gelegd (o.a. politie, jusitite, kunstonderwijs).

Foto’s Werkbezoek Suriname – november 2011
Verslag dienstreis 2011

Werkbezoek aan Koksijde – november 2012

Ambtelijk werkbezoek uit Marowijne van 25 november tot 1 december 2012 in Koksijde.

De Surinaamse delegatie bestond uit Dwight Djoe (ambtenaar ICT in Moengo), Cyrano Asoiti (bestuursopzichter toerisme in Albina), Romeo Alanterie (adjunct-districtsecreatris in Moengo en verantwoordelijk voor milieu), Alwin Pinas (commandant brandweer in Albina) en Nathalie Breinburg (delegatieleider – kabinetschef van de Minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson).

De delegatieleden liepen een week gerichte stage bij verschillende diensten van de gemeente.

Dwight Djoe volgde een intensieve opleiding in het maken van een webstek.

Cyrano Asoiti was actief op de dienst toerisme en legde de basis voor het opstellen van een format voor folders voor het district Marowijne.

Romeo Alanterie ontwikkelde samen met de groendienst een plan voor de herinrichting van het Marinbo-park in Marijkedorp.

Alwin Pinas had het voorrecht een week lang kennis te maken met de nieuwste technieken en materiaal bij de brandweer.

Op 1 december ontving Alwin Pinas uit handen van de burgemeester van Koksijde, ook de sleutels van de twee brandweerwagens die Koksijde schenkt aan de brandweer van Suriname, post Albina.

Deze wagens zijn nog perfect in orde, maar voldoen niet meer aan de nieuwe normen van ons ministerie. In Suriname zijn ze van onschatbare waarde gezien men in het district nu slechts over 1 wagen beschikt die totaal niet geschikt is voor het terrein en daarenboven nog regelmatig defect is…

Binnenkort worden deze twee brandweerwagens, samen met nog wat klein materiaal verscheept naar Suriname.

artikel brandweerwagens

artikel Marimbopark

Plan Marimbopark

Overhandiging sleutels brandweerwagens

Werkbezoek aan Suriname – mei 2013

Op 25 mei 2013 vertrok een uitgebreide Koksijdse delegatie naar Suriname.

De delegatie werd eerst verwacht op verschillende ministeries en instanties.

Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling werd de delegatie uitvoerig en hartelijk ontvangen door de nieuwe directeur Ifna Vrede. Er werd ondermeer gesproken over de toekomstige aanpak van de stedenbandwerking .

In verband met de definitieve overdracht van da twee brandweerwagens die eerder dit jaar vertrokken naar Suriname, was er ook een onderhoud in de hoofdkazerne van het Surinaams brandweerkorps in Paramaribo. Alles lijkt in orde te zijn met de wagens en zo verwachten we deze in de eerstkomende weken als operationeel werkmiddel op de post in Albina.

Daarna werd koers gezet naar het district Marowijne.

Enkele gesprekken en acties die op de agenda stonen :

– in Moengo : Tembe Art Studio en Marcel Pinas ivm komende zomertentoonstelling in Ten Bogaerde Koksijde

– in Albina : uitbouw van Marimbo-park

– in Galibi : opvolging projecten onderwijzerswoning, studiefonds, vrouwencentrum, …

– in Galibi : finalisering project watervoorziening

– in Galibi : opstart project energievoorziening

– in Galibi : afwerking van het vrouwencentrum

– in Galibi : ‘eerste’ steenlegging onderwijzerswoning

Op 1 juni keerde het gezelschap terug.

In het juninummer van Tij-dingen werd het werkbezoek aangekondigd

In het augustus-nummer van Tij-dingen verscheen een artikel over het werkbezoek.

De Krant van West-Vlaanderen reserveerde een dubbele pagina voor hun verslag.

Werkbezoek aan Koksijde – september 2013

Van 17 tot 22 september verbleef een delegatie uit Suriname in Koksijde in het kader van besprekingen rond de stedenband Koksijde-Marowijne. De ‘decision-makers’ van het eerste uur hebben samen met de Koksijdse ambtenaren de convenantwerking van de voorbije vijf jaren geëvalueerd en de krijtlijnen uitgestippeld voor verdere acties binnen het nieuwe impulsbeleid Internationale Samenwerking.

De delegatie bestond uit:
mevrouw Ifna Vrede, directeur ministerie RO
mevrouw Peggy Panka, hoofd internationale betrekkingen ministerie RO
Ramses Kajoeramari, kapitein Langemankondre en parlementariër
Richardo Pané, kapitein Christiankondre
Vincent Aloema, adjunct-districtsecretaris op rust

Werkbezoek aan Suriname – oktober 2014

Van 11 tot 18 oktober vertrok een delegatie uit Koksijde richting Suriname.
De bedoeling was dat naast een verdere bespreking van de lopende projecten, een Grand Opening zou plaatsvinden van de afgewerkte projecten.
Tijdens de voorbije jaren werden ondermeer 3 grote bouwprojecten in Galibi uitgevoerd en ondertussen afgewerkt: de uitbreiding van het vrouwencentrum, de bouw van een onderwijzerswoning en het operationeel maken van een drinkwatervoorziening voor het dorp.
Deze officiële opening ging gepaard met een groot traditioneel feest in het dorp, bijgewoond door de ganse dorpsgemeenschap en vertegenwoordigers van de overheid in Paramaribo.
Tevens was het de bedoeling om op de domeinen, milieu en kunst/cultuur, nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

kort bericht over het werkbezoek aan Suriname

artikel over het werkbezoek
in de Krant van West Vlaanderen
24 oktober 2014

Foto’s van de Grand Opening
Verslag dienstreis okt 2014

Werkbezoek aan Suriname – september 2015

Van 14 tem 22 september 2015 vloog terug een officiële delegatie uit Koksijde richting Suriname.

Er werden ondermeer besprekingen gevoerd op diverse ministeries en met lokale besturen en overheden, waarbij de lopende en toekomstige samenwerkingsprojecten met het district Marowijne besproken werden.

In Galibi werd ook de gerenoveerde kleuterklas plechtig ingehuldigd.

Tevens nam de delegatie deel aan de slotceremonie van het Moengo Festival, waaraan ook de jeugdafdelingen van de Westhoek Academie uit Koksijde deelnam met een installatie ‘Baraque Frituur’.

Kunstproject Moengo

kleuterklas Galibi

Foto’s van de dienstreis september 2015

In de Krant van West-Vlaanderen verscheen een mooi artikel over de deelname van de Westhoek Academie Koksijde aan het Moengo festival in Suriname.

Klik op het logo voor meer info over Kibii Foundation

Klik op de foto voor een overzicht van het beeldenpark van Moengo

Klik op de foto voor info over Tembe Art Studio

Op de facebookpagina ‘Dienstreis Koksijde-Suriname 2018’ kan je ook nog foto’s en verslagen uit eerste hand terugvinden van de dienstreis 2014, 2015, 2016 en 2018.

Facebookpagina Dienstreis Koksijde-Suriname

Stage Surinaamse ambtenaren in Koksijde – december 2015

Van 6 tot 12 december 2015 volgden twee ambtenaren uit Suriname een intensieve training op de dienst Milieu van de gemeente Koksijde.

Enerzijs was dit Maya Dorinnie, secretaris van de minister van Regionale Ontwikkeling en anderzijds was het Benito Aloema, ambtenaar ministerie Regionale Ontwikkeling in Galibi.

Deze training kaderde in de samenwerking tussen Koksijde en het district Marowijne.

Tijdens de training werden naast vergaderingen en bezoeken in de interne diensten van de gemeente ook enkele interessante werkbezoeken afgelegd aan bedrijven en instanties in het domein van ophalen, verwerken en recycleren van afval.

artikel over de Surinaamse stagiairs
in Tij-dingen

artikel over de Surinaamse stagiairs
Krant van West-Vlaanderen
8 januari 2016

Werkbezoek aan Suriname – oktober 2016

Van zaterdag 29 oktober tot zaterdag 5 november vertrok opnieuw een delegatie van Koksijde naar Suriname.

Deze keer lag de focus op de samenwerking tussen de scholen van Koksijde en deze van Galibi.

Verder werd ook aandacht besteed aan milieu.

De beide domeinen, onderwijs en milieu, werden trouwens gecombineerd met een project ter plaatse. Met alle schoolkinderen werd een workshop gehouden rond milieu en als afsluiter werd een strandopruimactie gevoerd. Het verzamelde afval zal achteraf samengeperst worden met de afvalpersen die door de vzw gefinancierd werden.

Verder is ook aandacht om het energieprobleem aan te pakken. In dat kader zijn hoopgevende besprekingen gevoerd met de overheid en het electriciteitsbedrijf van Suriname.

Tevens werden de andere contacten op het vlak van cultuur ook geïntensifieerd.

De delegatie bij directeur Abeleven van het ministerie Natuurlijke Hulpbronnen.

De strandopruimactie in Galibi

Lees hieronder een artikel in Tij-dingen:

foto’s van de dienstreis 2016

Op de facebookpagina ‘Dienstreis Koksijde-Suriname 2018’ kan je ook nog foto’s en verslagen uit eerste hand terugvinden van de dienstreis 2014, 2015, 2016 en 2018.

Facebookpagina Dienstreis Koksijde-Suriname

Werkbezoek aan Suriname – april 2018

In april trok de laatste officiële delegatie vanuit Koksijde naar Suriname.
Eind 2019 liep het meerjarenplan in het kader van de financiering van de stedenband af en zodoende zal in de toekomst heel sporadisch fysiek de overtocht gemaakt worden naar Suriname.
Dank zij de digitale evolutie kan het contact wel levendig gehouden worden om de processen en projecten verder te zetten.
Het bezoek spitste zich onder meer toe op contact met de leerkrachten van de Sint Antoniusschool in Galibi, het ministerie van Onderwijs, ministerie van Regionale Ontwikkeling, directoraat Cultuur, ministerie Natuurlijke Hulpbronnen, …
Anderzijds werd ook het milieuprobleem besproken in Galibi.
Verder waren er nog uitstekende gesprekken met Tembe Art Studio in Moengo ivm mogelijkheden voor projecten in de kunstwereld.

Blog van Nico Goffin (Cultuur Koksijde)
foto’s van de dienstreis 2018

kort artikel over het werkbezoek

Op de facebookpagina ‘Dienstreis Koksijde-Suriname 2018’ kan je ook nog foto’s en verslagen uit eerste hand terugvinden van de dienstreis 2014, 2015, 2016 en 2018.

Facebookpagina Dienstreis Koksijde-Suriname