Onderwijs

In het dorp is een kleuterschool en een lagere school gevestigd in recent gerenoveerde gebouwen.
(Sint Antoniusschool)
Hier volgen ongeveer 150 kinderen de lessen van 8 uur ’s morgens tot 13 uur.
Elke schooldag start stipt en gedisciplineerd met het zingen van de nationale hymne en het hijsen van de Surinaamse vlag.
Voor de middelbare school moeten de leerlingen naar Albina of Paramaribo.
Sinds enkele jaren heeft Galibi een schoolboot ingelegd.
Deze boot vaart ’s morgens rond 6 uur naar Albina en keert van daar terug om 13u30. De middelbare studenten zijn dan tegen 15 uur terug in Galibi. Op die manier worden dure logementproblemen voor middelbare scholieren vermeden. Enkele studenten zitten toch in Paramaribo en logeren daar meestal bij familie of in een studentenhuis.

Kinderen van Galibi trekken naar school

Vlaggegroet ’s morgens

Schoolboot naar Albina

Kleuterklas

Gezondheid

Centraal in het dorp is een kleine polikliniek aanwezig. Er staat een net gebouwtje met een consultatieruimte, een bureau en een apotheek.
In het dorp waren vroeger constant 2 inheemse verpleegsters aanwezig die in beurtrol de permanentie verzekerden van de post. Zij verzorgden voorlichting, EHBO, doorverwijzing en runden ook de apotheek.
De laatste jaren werd deze functie vervuld door ‘de pater’ zoals de inwoners van Galibi de verpleger noemen.
Een van de studenten die participeerde in het studiefonds, Ezechiel Majarawai, is afgestudeerd als verpleegkundige en is nu ook sinds november 2018 werkzaam als verpleger in het dorp Galibi!
Normaal gezien komt er eens per maand een arts gedurende 1 dag consultaties houden.

In 2020 werd de polikliniek helemaal opgefrist.

De gerenoveerde polikliniek