Onderwijs

In het dorp is een kleuterschool en een lagere school gevestigd in recent gerenoveerde gebouwen.
(Sint Antoniusschool)
Hier volgen ongeveer 150 kinderen de lessen van 8 uur ’s morgens tot 13 uur.
Elke schooldag start stipt en gedisciplineerd met het zingen van de nationale hymne en het hijsen van de Surinaamse vlag.
Voor de middelbare school moeten de leerlingen naar Albina of Paramaribo.
Sinds enkele jaren heeft Galibi een schoolboot ingelegd.
Deze boot vaart ’s morgens rond 6 uur naar Albina en keert van daar terug om 13u30. De middelbare studenten zijn dan tegen 15 uur terug in Galibi. Op die manier worden dure logementproblemen voor middelbare scholieren vermeden. Enkele studenten zitten toch in Paramaribo en logeren daar meestal bij familie of in een studentenhuis.

Kinderen van Galibi trekken naar school

Vlaggegroet ’s morgens

Schoolboot naar Albina

Kleuterklas

Gezondheid

Centraal in het dorp is een kleine polikliniek aanwezig. Er staat een net gebouwtje met een consultatieruimte, een bureau en een apotheek.

In 2020 werd de polikliniek helemaal opgefrist.

In het dorp waren vroeger constant 2 inheemse verpleegsters aanwezig die in beurtrol de permanentie verzekerden van de post. Zij verzorgden voorlichting, EHBO, doorverwijzing en runden ook de apotheek.
De laatste jaren werd deze functie vervuld door ‘de pater’ zoals de inwoners van Galibi de verpleger noemen. Hij kon eigenlijk met pensioen gaan in 2012 maar bleef de taak vervullen van gezondheidswerker om zo jongeren de kans te geven om een opleiding tot verpleegkundige te volgen ten dienste van het dorp.

Op 2 oktober 2023 werden twee nieuwe gezondheidswerkers plechtig aangesteld: Ivanine Oeloekanamoe en Ivanildo Oeloekanamoe.

Beiden hebben hun opleiding onder de vleugels van het studiefonds afgerond. Ivanildo studeerde af in 2014 en ging eerst aan de slag in Albina. Ivanine rondde haar studies af in 2021, mede door een studiebeurs die ze verkreeg van het ziekenhuis in Paramaribo.

Tijdens de plechtige aanstelling van zuster Ivanine en broeder Ivanildo namen zowel het traditioneel gezag als vertegenwoordigers van het officiële bestuur het woord en benadrukten dat dit een historische dag is die een mijlpaal betekent voor de gezondheidszorg in Galibi!

De gerenoveerde polikliniek – 2020

De nieuwe gezondheidswerkers in Galibi – 2 oktober 2023