Algemene info over de stedenband

Daar waar vroeger ontwikkelingssamenwerking/internationale samenwerking veelal beperkt bleef tot een ‘financiële drain’ van het Noorden naar het Zuiden, hanteert een modernere visie op internationale samenwerking het gezonde en duurzame principe van wederzijdse samenwerking.
Deze samenwerking is een procesmatig gebeuren dat stilaan moet uitgroeien tot een solide basis waar projecten op geënt kunnen worden.

Deze visie ligt zeker aan de basis van het opstarten van een Stedenband binnen een convenantwerking Internationale Samenwerking.
De Vlaamse Overheid sloot begin de jaren 2000 in dat licht Convenanten met verschillende gemeenten, en stelde hiervoor ook de nodige budgetten ter beschikking.

Voor de periode 2008-2010 werden zo door 36 gemeenten engagementen aangegaan om op basis van procesmatige onderlinge samenwerking tussen Noord en Zuid een duurzame Internationale Samenwerking te implementeren.

Koksijde was een van deze gemeenten!

In opvolging van de convenantwerking die liep tot eind 2013, startte een meerjarenplan in 2014 (tot 2019) gestoeld op een nieuw impulsbeleid voor internationale samenwerking.
Het stedenbandverhaal bleef bestaan, hoewel het o.a. qua financiering onder een andere visie viel.

Eind 2019 dan, eindigde dit meerjarenplan gezien de visie was dat ondertussen in vele gemeenten een soliede basis gelegd werd om de processen rond  internationale samenwerking verder te zetten met eigen middelen.

Op de site van VVSG kan je ook een samenvatting vinden van de belangrijkste aspecten over stedenbanden en is er ook een overzicht gegeven van de steden en gemeenten met een stedenband.