Afvalpersen in Galibi worden geïnstalleerd

De twee afvalpersen die ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 aankwamen in Suriname, worden geïnstalleerd en operationeel gemaakt in het voorjaar.

Tijdens het transport van Albina naar Galibi is een van de persen beschadigd geraakt aan de motor. Enkele onderdelen moesten hierdoor vervangen worden.
Dit wordt zo vlug mogelijk in orde gemaakt.
Verder moet nog een en ander gebeuren om het lokaal in orde te brengen waar de persen komen. De toegang moet iets verbreed worden en er moet nog een aangepaste elektraleiding getrokken worden vanaf de generator. Ook dit komt in orde.

Zoals tijdens het werkbezoek aangegeven, wordt nu ook concreet werk gemaakt van het logistiek aanpakken van het afvalprobleem: wie verzamelt het zwerfvuil, wie en wanneer compacteert dit, hoe gebeurt het transport van dit afval naar Albina en hoe moet het verder naar de stad, …
Tijdens de dorpsvergaderingen worden hierover zeer ernstige debatten gevoerd en zoekt men naar echte en duurzame oplossingen.

Wordt vervolgd…