We geloven in verandering

Na een weldoordachte zoektocht naar een partner in het Zuiden voerden vele besprekingen later de gemeente Koksijde naar Suriname.
In mei 2008 werd een charter ondertekend dat de stedenband tussen Koksijde en Galibi bezegelde.
Dit moment is meteen de start geweest van een positieve samenwerking tussen beide gemeenschappen.

De vzw Koksijde-Marowijne, die parallel werkt aan de ambtelijke stedenband, heeft zich binnen dit verhaal steeds geprofileerd als een ondersteunende actor door projecten te helpen financieren zodat de procesmatige aanpak van de stedenband er wel bij kan varen.
Deze projecten maken zo deel uit van een ambitieus plan om de leefbaarheid van de inheemse leefgemeenschap in Galibi te garanderen.
Tevens zorgt dit voor een betere bescherming van de habitat van de reuzenschildpadden (UNESCO-werelderfgoed) die op de stranden van Galibi hun nesten hebben.
Bij uitbreiding worden ook projecten ondersteund buiten het dorp in het district Marowijne of zelfs landelijk.

Eind 2019 liep het officieel samenwerkingsverband onder de vlag van een stedenband af waardoor op ambtelijk vlak de samenwerking ophield te bestaan.
De vzw Koksijde-Marowijne kreeg naast het opvolgen van hun projecten nu ook de taak opgedragen om de contacten met Suriname verder te onderhouden.

visietekst werking vzw Koksijde – Marowijne
Wat en Wie
Stedenband algemeen
Stedenband Koksijde

CHANGE A LIFE TODAY

Er is niet veel voor nodig om een leven te veranderen, maar iemand moet de eerste stap durven zetten

Jouw steun ?