Publicatie ‘Traditionele klederdracht in Galibi’

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Koksijde, in het kader van een door de Vlaamse overheid erkende en ondersteunde stedenband, een Parallel aan deze ambtelijke samenwerking is in hetzelfde jaar 2008 de vzw Koksijde-Marowijne opgericht.
In de voorbij jaren zijn, zowel in het kader van de stedenband als door de werking van de vzw, heel wat processen / projecten gestart en met succes afgesloten, terwijl andere nog lopende zijn en verschillende op stapel staan.
Een van deze processen/projecten is zeker het bewustmakingsproces van de waarde van de eigenheid van hun authentieke Carib-cultuur.  Een concrete uiting hiervan is zonder twijfel de traditionele klederdracht.
Uit gesprekken met de leden van de vrouwengroep Worian Uwaponaka in Galibi kwam duidelijk naar voor dat de kennis over deze klederdracht dreigde verloren te gaan. Zo werd in de voorbije jaren werk gemaakt van het inventariseren van gegevens over deze cultuurvorm. Een pak fotomateriaal en teksten kon zo gebundeld en uitgegeven worden .
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van zowel de stedenband als de vzw, werd deze publicatie gedrukt.
Een en ander kwam tot stand door de intense samenwerking tussen Greta Kiba (vrouwengroep Worian Uwaponaka in Galibi), Marijke Sileghem (Westhoek Academie Koksijde) en Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne).
Het boek toont niet alleen een overzicht van de verschillende traditionele kledingstukken, maar geeft ook enige uitleg over de achtergronden en rituelen horend bij de Kalina-cultuur in Galibi.
Naast een beperkte verdeling van dit boek hier in Koksijde, wordt het boek in Galibi en in Suriname breed verspreid zodat de kennis van dit deel van hun cultureel erfgoed niet verloren zou gaan.

Doorblader de publicatie