Veiligheid

Ondanks de soms negatieve berichtgeving over Suriname, welke dikwijls betrekking heeft op de politieke situatie uit het verleden, is Suriname met recht een veilige toeristische bestemming te noemen.
Echter, net zoals in België en op elke andere bestemming, moet u in Suriname gewoon op uw hoede zijn.
De Ministeries van Buitenlandse zaken van zowel België als Nederland geven uitgebreid advies op hun sites.
Klik op hun logo’s en lees de uitgebreide up-to-date reisadvies.

Formaliteiten

Paspoort
Om Suriname binnen te komen moet je beschikken over een geldig paspoort dat nog ten minste zes maanden geldig is vanaf de datum van binnenkomst.

Toeristenkaart
Vroeger was er een visumplicht voor iedereen die Suriname wilde binnenkomen.
Sinds 25 november 2011 was voor een toeristisch bezoek geen visum meer vereist maar werd een zogenoemde toeristenkaart verstrekt.
Deze laatste kon gekocht worden op de ambassade van het eigen land, of kan zelfs verkregen worden op Schiphol en vroeger ook op de J.A. Pengel luchthaven.
Sinds 1 juli 2022 is deze toeristenkaart afgeschaft voor bezoek aan Suriname met toeristische doeleinden.

Entry Fee
Vanaf 1 juli 2022 moet voor een toeristisch bezoek aan Suriname een zogenaamde Entry Fee betaald worden.
Deze kan voorafgaand aan het vertrek online betaald worden via VFS Global, de enige officiële en geautoriseerde dienstverlener voor de Regering van de Republiek Suriname / het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
De stappen om deze Entry Fee aan te vragen en te betalen zijn:
-in bezit zijn van een geldig paspoort (nog minstens 6 maanden geldig)
-registreren op de site van VFS Global en het aanvraagformulier invullen
-hierbij zal men U vragen een kopie van het paspoort up te loaden via de site van VFS Global
-betalen van de Entry Fee

Deze Entry Fee is slechts geldig voor 1 reis en kost  25 € of 25 USD.
Na betaling krijg je van VFS Global een voucher die je toont aan de douane bij aankomst in Suriname.

Men voorziet in een overgangsperiode van 3 maanden (dus tot eind september 2022) waarbij reizigers die de Entry Fee niet vooraf betaalden dit vooralsnog kunnen vereffenen bij aankomst op de luchthaven.
Hou er wel rekening mee dat dit een zeker oponthoud veroorzaakt en weet ook dat men daar enkel een cash-betaling kan aanvaarden.

In principe blijft de regel geldig dat voor een toeristisch bezoek aan Suriname men maximaal negentig (90) dagen in Suriname kan verblijven. Bij binnenkomst krijg je van de Immigratiedienst standaard een kortverblijfstempel van 30 dagen in het paspoort.
Zie ook belangrijke opmerking verder ivm langer verblijf dan 30 dagen!

Visum
Voor bezoeken die als niet-toeristisch beschouwd worden is mogelijk nog steeds een visum vereist voor Suriname.

Meer info hierover en aanvraag op de ambassade van Suriname in Brussel.
(Franklin Rooseveltlaan 200 – 1000 BRUSSEL – 02 640 11 72)
Hiertoe moet een formulier ingevuld worden vergezeld van 1 pasfoto.

Verblijf langer dan 30 dagen
Opgelet. Op de luchthaven wordt het paspoort of visum normaliter afgestempeld met de vermelding ‘kort verblijf’. Hierdoor ben je in regel met de immigratiewetgeving voor de op de stempel vermelde periode (normaal 4 weken of 30 dagen). Bij een langer verblijf (maar wel korter dan de einddatum van je visum) moet je bij de Vreemdelingendienst in Paramaribo langsgaan voor een verlenging van de geldigheidsduur van de stempel.
De verlenging gebeurt terug met 30 dagen. 
De Vreemdelingendienst van Suriname is gehuisvest in een gebouw van het ministerie van Openbare Werken en Verkeer in Paramaribo.
(Jaggernath Lachmonstraat 166-168 (achterzijde gebouw) in Paramaribo – open: 07.30 – 14.00 uur)

Gezondheid

Gezondheid
Gezien Suriname gelegen is in het evenaarsgebied, is het verstandig toch wel enkele (basis)voorzorgsmaatregelen in acht te nemen qua gezondheid.
Over de algemene toestand van de gezondheid in Suriname kan heel wat info gevonden worden via nevenstaande link naar de World Health Organization.

Veiligheid drinkwater
In Paramaribo is het kraanwater geschikt voor consumptie. In het binnenland is het raadzaam gebotteld mineraalwater te drinken.

Vaccinaties algemeen
Op reis gaan is een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de tetanus-, difterie-, kinkhoest-, mazelen- en poliovaccinatie. Poliomyelitis komt reeds enkele jaren niet meer voor op het Amerikaanse continent.
Voor iedereen die naar Latijns-Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, is het sterk aangeraden om zich tegen hepatitis A te beschermen.
We geven de raad om zeker je huisarts hierover te raadplegen.
Een handige app is het Wanda-platform, uitgebracht door het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen).

Belangrijke gezondheidsrisico’s

Klik op de afbeeldingen voor een grotere kaart

Malaria

In Paramaribo en de zeven andere kustdistricten (zone ten noorden van de 5° NB-graad) is er zeer laag tot verwaarloosbaar malariarisico, en is de inname van malariatabletten niet nodig.
De klassieke maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken ’s avonds en ’s nachts zijn uiteraard steeds zinvol. Hierbij gebruikt men best een muggenrepellent op basis van DEET.
In het binnenland van Suriname is er echter wel nog een beperkt malariarisico.

Gele koorts

Over het al dan niet verplicht zijn van de inenting tegen gele koorts wordt soms verwarrende informatie verspreid…
Aanbeveling van WHO betreffende gele koorts vaccinatie voor Suriname: “Vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen. Indien u vanuit een ander land afreist, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika), is vaccinatie wel officieel verplicht vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Info van de Belgische federale overheid: Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht om Suriname te mogen binnenkomen.
Info van de Nederlandse overheid: Vaccinatie tegen gele koorts is voor Suriname alleen verplicht als je in de zeven dagen voordat je Suriname binnenkomt in een gele koorts land bent geweest.
Opgelet: Vaccinaties voor gele koorts worden enkel toegediend in de Centra voor Vaccinaties tegen Gele Koorts

Dengue

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Dengue is endemisch in Suriname, vooral in steden gedurende het regenseizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen).
Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.
Sinds 2011 wordt in het ganse Caraïbisch gebied een opstoot van dengue vastgesteld.
Ook in Suriname is dus extra waakzaamheid geboden.

Chikungunya

Sinds begin 2014 is in de Caraïben de dreiging voor verspreiding van het chikungunya-virus door dezelfde muskieten die het dengue-virus groter geworden. Alhoewel op dit moment in Suriname niet alarmerend, is het zeker aan te raden zeer waakzaam te blijven voor steken van de Stegomyia mug. (steken hoofdzakelijk overdag en begin avond)
De symptomen lijken sterk op deze van dengue. Uitroeien van de muskieten die dit virus overbrengen is op dit moment niet mogelijk.
We kunnen alleen dezelfde raad meegeven zoals bij Dengue: een insect-repellant gebruiken, beschermende kledij dragen en bij symptomen dadelijk een arts raadplegen en starten met een symptomatische behandeling: inname van onstekingsremmers en pijnstillers (op basis van paracetamol, geen acetylsalicylzuur wegens risico op bloedingen).

Zika

Eind 2015, begin 2016 is Midden- en een groot deel van Zuid-Amerika in de ban van het Zika-virus. Ook in Suriname zijn enkele gevallen gesignaleerd.
Het zika-virus onstond in de 40-er jaren in Afrika en vond zo haar weg naar andere werelddelen. Op dit ogenblik is in ’the America’s’ een epidemie waarneembaar.
Het virus wordt overgedragen op de mens via vrouwelijke steekmuggen.
Symptomen zijn gelijkaardig aan deze van dengue: koorts, ontsteking van oogvlies en huiduitslag. Er is geen behandeling tegen de ziekte en de symptomen gaan meestal vanzelf weer over.
Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan zwangere vrouwen. Verschillende studies wijzen uit dat het zika-virus verantwoordelijk kan zijn op een verhoogd risico op microcefalie.
Bescherming tegen insectenbeten is dus zeker aangewezen.
Verlichting van de koorts kan bekomen worden met paracetamol.

AIDS, hepatitis B en C

Er is een hoge prevalentie van AIDS in Suriname. Bescherm u voldoende.
Meer info bij de huisarts.

Rabies  –  Hondsdolheid

Personen die minstens 4 weken op avontuurlijke wijze rondtrekken doorheen het platteland of ginds voor langere tijd gaan wonen dienen vaccinatie tegen hondsdolheid te overwegen.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar.
Men vermijdt best de “antidiarreïca” en “intestinale antiseptica” die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Bilharzia – Schistosomiasis

Bilharzia of schistosomiasis is een wormziekte die men oploopt door pootje baden of zwemmen in meren en rivieren waar deze ziekte voorkomt.

In Suriname is een zeker risico aanwezig.
Wandel daarom nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Ziekte van Chagas

De Ziekte van Chagas (of Amerikaanse trypanosomiasis) is een tropische ziekte die voornamelijk in Zuid-Amerika voorkomt, verwekt door een ééncellige parasiet, Trypanosoma cruzi genaamd, overgebracht door grote wantsen (triatomen).
Gedurende de dag verbergen de wantsen zich in spleten in de wand of het dak. De wantsen komen ’s nachts naar buiten, wanneer de inwoners slapen.

Een infectie van de beet met hun uitwerpselen veroorzaakt acute symptomen zoals: hevige koorts, bloedarmoede (anemie), eenzijdige zwelling in het gezicht / ooglid, slaperigheid en algehele vermoeidheid, hoofdpijn en braakneigingen. De ziekte kan in de eerste periode van een tot enkele maanden nog behandeld worden, na deze incubatietijd is de ziekte niet meer te behandelen.
In Zuid-Amerika is deze ziekte een groot probleem en sterven er veel voornamelijk arme mensen aan de ziekte.
Ook in Suriname is dit gevaar latent aanwezig.
Preventief slaapt men dus best onder een muggennet (best nog met een laken erboven, om te beletten dat men in contact komt met de neervallende uitwerpselen van de triatomen).

Teken

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die overgebracht wordt door teken. Het is de meest voorkomende en tevens snelst groeiende tekenziekte in Europa en Noord-Amerika. In Latijns-Amerika werd jarenlang gedacht dat de aandoening hier niet voorkwam, maar recent heerst er twijfel, onder andere in Brazilië. Hoe zit het met Suriname?

In Suriname komen veel teken voor. Beestjes om bacteriën over te brengen genoeg dus, maar of de bacterie die de Lymeziekte veroorzaakt (Borrelia Burgdorferi ) daadwerkelijk in Suriname voorkomt, is onduidelijk.

In elk geval is het verstandig om ook in Suriname dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen tegen tekenbeten zoals we hier in Europa doen.