Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over het boekenfonds kan je hier lezen:

Boekenfonds

Situatie

In de schoolbibliotheken van Galibi, de andere dorpen van de Beneden-Marowijne en in Albina is een tekort merkbaar aan goede naslagwerken en recente leesboeken.

In de lagere scholen langs de Marowijne is een schrijnend tekort aan goede (recente) leerboeken.

Ook in het middelbaar onderwijs ontbreken reeksen leerboeken.

Een van de oorzaken hiervan dient gezocht in het feit dat dergelijke boeken gedrukt moeten worden in Europa (gezien de te kleine oplage in Suriname) en daarna verscheept worden naar Suriname. Boeken in Suriname zijn dan ook verschrikkelijk duur (ook naar onze maatstaven)

Vandaar de volgende aanpak van het boekenfonds:

– enerzijds verzamelen van ’tweedehands’-leesboekenpaketten die nog goed zijn en die voor verscheping in aanmerking komen.

– anderzijds een partner vinden om voor langere tijd garant te staan in de bevoorrading van consistente reeksen leerboeken voor het lager en middelbaar onderwijs.

Evolutie project

Bij de zoektocht naar geschikte ’tweedehands’ of nieuwe boeken voor de schoolbibliotheken in Galibi en Albina werden heel wat positieve reacties opgetekend.

Evenwel kunnen we niet alles verschepen, gezien een groot deel van de aangeboden boeken ofwel verouderd zijn, ofwel ginds al in de bieb aanwezig zijn.

Het is duidelijk dat een doorgedreven selectie moet gebeuren van de boeken, want het verschepen kost eigenlijk ook handenvol geld. Niemand is gebaat met het ontvangen van een boekenpakket met dure verzendingskost waar men dan uiteindelijk niet veel mee kan aanvangen…

In november 2010 werd een eerste selectie gemaakt voor een contingent boeken.

Daarnaast kunnen we ook beschikken over een substantiële hoeveelheid leerboekjes voor het lager onderwijs.

Ten einde het boekenfonds een duurzaam karakter te kunnen meegeven werd ook gezocht naar een partner die de garantie kan geven om gedurende enkele jaren een consistente reeks leerboeken voor het middelbaar onderwijs ter beschikking te stellen.

In deze is de vzw bijzonder verheugd te mogen rekenen op de daadwerkelijke steun van de Marnixring (Veurne-Zannekin) die in het kader van hun project ‘Nederlands in de wereld’, graag hun doelstellingen aan de onze wil koppelen.

Hieruit volgde een pakket met boeken Wiskunde en Nederlands vanaf de derde graad lager onderwijs tot en met de hoogste graad middelbaar onderwijs.

Begin 2011 is dan uiteindelijk de eerste zending met deze boeken richting Suriname vertrokken.

Begin februari konden zo enkele dorpen van de Beneden-Marowijne een lading lees- en leerboekjes ontvangen, terwijl de middelbare school in Albina haar basispakket boeken wiskunde en Nederlands ontving.

Ter gelegenheid van de inleefreis in maart 2011 kon de delegatie vaststellen dat de boekjes gretig gebruikt worden in de verschillende lagere scholen!

Dit project loopt verder en afhankelijk van de noodzaak en/of vraag kan een nieuwe zending vertrekken.

In juli 2011 is een tweede zending boeken (Wiskunde) vertrokken richting Suriname.

In november 2011 werd terug een zending boeken (algemeen, technisch) verscheept voor enkele middelbare scholen.

In april 2012 is een vierde lading boeken vertrokken bestemd voor de 3°, 4° en 5° klassen van enkele lagere scholen in de Beneden-Marowijne. Deze lading zal werd in de zomer verdeeld en een deel ervan was ook bestemd voor Galibi waar ze in augustus ontvangen werden.

Tientallen dergelijke dozen werden verscheept.
De dozen waren ongeveer een maand onderweg per schip naar Suriname en na het inklaren door de douane werden ze door toedoen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling tot in Galibi gebracht.

Een ganse verzameling nieuwe leerboeken!