Regering Suriname begint met afschaffing visumplicht

De Surinaamse regering is bezig met het formuleren van beleid om het buitenlandse reizigers makkeijker te maken naar Suriname te reizen. De intentie is om vanaf 1 mei het afschaffen van visum voor reizigers uit Nederland, België, Frankrijk, Verenigde Staten en Canada te effectueren. “Dat betekent dat personen uit die landen geen visum hoeven aan te vragen”, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren tijdens een persconferentie.

“Uiteraard zullen ze op Zanderij even moeten stoppen om hun bijdrage aan onze economie te doen door een entree fee te betalen, wat ongeveer gelijk is aan de kosten voor aanvraag van een visum”, aldus Ramdin.

Over deze beleidsmaatregel zal de komende weken intensief worden gecommuniceerd met de samenleving en ook met de vliegmaatschappijen en reisbureaus. Er zal duidelijkheid worden verschaft wie in aanmerking komen. Reizigers uit de vijf landen zullen vooraf wel worden onderworpen aan een grondig veiligheidsonderzoek. Personen die op internationale opsporingslijsten zijn gesignaleerd, zullen geen toegang tot het land krijgen.

Vooralsnog gaat het er niet om dat de vijf landen omgekeerd houders van Surinaamse paspoorten dezelfde behandeling geven. “Op dit moment is het een unilaterale actie van Suriname, dus van onze kant alleen. Het doel van de regering is om het binnenkomen van buitenlandse reizigers te vergemakkelijken om zo het toerisme te stimuleren.”

Echter, het component van gelijke behandeling zal ook worden opgepakt en worden besproken met de begunstigde landen. Dat zal al in de komende weken met de vijf landen worden besproken. Langzaamaan zullen meer landen worden toegevoegd aan de lijst. Met de vijf landen wordt begonnen omdat, volgens Ramdin, uit data blijkt dat de meeste buitenlanders die Suriname bezoeken uit deze landen komen. Uit enkele van deze landen, met name Nederland en België, komen veel personen er hun studiestage doen.