Over Suriname raken we niet uitgepraat…
We verzamelen hieronder enkele nuttige links die je kunnen helpen om de cultuur en de geplogenheden van dit toch wel aparte land te ontdekken.

Kranten in Suriname

In Suriname worden heel wat kranten gedrukt en gretig gelezen.
Sommige kranten hebben er zelfs een ochtend- en avondeditie…
Hieronder enkele populaire kranten.

Andere media in Suriname

Tevens zijn in Suriname heel wat radiostations en televisiezenders actief.
Hun nieuws wordt verder ook verspreid op online-community’s.

Hieronder enkele populaire media-kanalen.

Sites over Suriname

Een selectie van sites met info, beelden, video’s, … over Suriname:

° Surinam Tourism Board, het officieel toerismekantoor van Suriname
° ANDA, een site van en over Suriname
° I love SU, een magazine dat verdeeld wordt op 10000 ex
° Surivision, met een schat aan video’s en ander beeldmateriaal

Galibi in de Wiki-wereld …

Wikitravel is een open inhoud project met als doel een complete, up-to-date en betrouwbare wereldwijde reisgids te maken op het internet. Het project maakt gebruik van de wiki-software MediaWiki, die ook door Wikipedia gebruikt wordt.
Wikitravel is momenteel beschikbaar 21 talen…

Klik op het logo van Wikitravel voor de link die we maakten naar Galibi.

Ook op Wikipedia is ondertussen een een ander te vinden over Suriname in het algemeen en over Galibi in het bijzonder.

Klik op het logo van Wikipedia voor de directe link die we aanmaakten naar Galibi.

De makers van Wikipedia lanceerden in januari 2013 de internationale reisgids Wikivoyage in negen talen, waaronder Nederlands, om onafhankelijke reisinformatie te geven aan toeristen.

Deze reisgids volgt dezelfde principes als de welbekende online encyclopedia, maar richt zich uitsluitend op reisbestemmingen.

Klik op het logo van Wikivoyage voor de link naar een pagina over Galibi.

Problematiek Inheemse bevolking

Klik op het logo voor de website van de VIDS

Tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986 – 1992) ontstond onduidelijkheid over wie besluiten nam (of moest nemen), de guerrillaleiders of de traditionele structuren.  Na afloop van de oorlog was het daarom nodig om het traditioneel gezag te herstellen en rust in de dorpen terug te brengen.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) werd opgericht in september 1992 in antwoord op de noodzaak voor versterking van het traditioneel gezag der inheemsen.

Het traditioneel gezag in de dorpen is intussen wel grotendeels hersteld en in dat opzicht heeft VIDS één van haar doelen bereikt.  De noodzaak voor voortgaande versterking is echter nog levensgroot aanwezig, want de bedreigingen van inheemse gemeenschappen nemen bijna dagelijks toe.  Dit vereist leiderschap, coördinatie en voortdurende mobilisatie en bewustwording onder de inheemsen, onder leiding van de traditionele gezagsdragers die de inheemse toekomstvisie, waarden, normen en cultuur hoog houden.

De VIDS bestaat nu (2022) 30 jaar en eind augustus had de achtste nationale conferentie plaats te Washabo.

President Chan Santokhi was ook aanwezig op de slotdag en nam de eindresolutie in ontvangst met de belofte het grondrechtenprobleem in oktober 2022 op de vergadertafel et brengen van de Nationale Assemblee.

Download hierboven de documenten

De Verenigde Naties (VN) publiceerden in 2009 een eerste versie van het rapport over de levensomstandigheden van de inheemse volkeren wereldwijd.
Dit uitgebreide dossier belicht heel wat knelpunten gekoppeld aan deze inheemse volkeren. Door het constante verlies aan land, grondgebied en grondstoffen, worden heel wat inheemse volkeren met uitsterven bedreigd. Duizenden culturen en talen dreigen zo voorgoed verloren te gaan.

Ondertussen werd het rapport geactualiseerd en uitgebreid. Het beslaat nu verschillende delen.
Dit rapport poogt de zichtbaarheid van de inheemse volkeren te verhogen en bewijst meteen dat de VN en de Europese Unie hen serieus neemt. Het is een cruciaal document dat de problematiek van inheemse volkeren op de internationale agenda plaatst.

De problemen die wereldwijd opduiken bij deze inheemse volken zijn ook aan de orde in Galibi bij de Carib-indianen.

Klik op het logo voor de website van RUTU

Deze organisatie bekommert zich in om de rechten van inheemse volkeren.
Een onderdeel van hun activiteiten is de ontwikkeling van een tweetalige rekenmethode waarbij naast een officiële taal ook de inheemse taal gebruikt wordt.
Op die manier gaat dit deel van het cultureel erfgoed van de inheemsen niet verloren.

De methode wordt nu ook als pilootproject in het district Marowijne toegepast; meer in het bijzonder in Galibi.

Een reportage op de Surinaamse televisie ATV verslaat de training over tweetalig onderwijs, gegeven door Ellen Rose Kambel in juni 2013

Klik op het logo voor het artikel

In het tijdschrift MO verscheen een artikel over de jarenlange strijd die de inheemsen voeren om erkenning van hun grondrecht te laten erkennen door de Surinaamse overheid.
Het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenhof tikte het land in 2016 voor de derde keer op de vingers door het niet respecteren van de verplichting om de collectieve grondrechten van de inheemsen wettelijk te erkennen.
In 2021 is de situatie in wezen niet veel veranderd…

In het artikel komt ook Richardo Pané aan het woord, kapitein van Christiaankondre – Galibi.

Klasse in Suriname

Klasse, het maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, trok naar Suriname op zoek naar leraren en leerlingen in het regenwoud. Ze maakten hiervan een vierdelige reportage waarvan het eerste deel te zien was vanaf september 2009 en het laatste deel begin 2010.

Via bijgaande link (klik hiernaast op het logo tv-Klasse) kan je even proeven hoe onderwijs in het regenwoud georganiseerd wordt. Een aantal elementen uit dit verhaal vertoont grote gelijkenissen met de situatie in Galibi.

Deze reportage kwam tot stand o.a. met steun van de VVOB.

Vlaamse Organisaties werkzaam in Suriname

Ondermeer door het feit dat men in Suriname Nederlands spreekt, lag het voor de hand dat er heel wat samenwerkingsverbanden opgezet worden.
Op de site van Buitenlandse zaken is enige info te vinden

Kwaliteitsvol onderwijs vormt de basis voor ontwikkeling.
VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende, zonder enige vorm van discriminatie.
VVOB is met die visie ook al lang actief in Suriname.

Onze vzw Koksijde-Marowijne valt onder de noemer 4° pijlerorganisaties.
De belangen van alle 4°pijlerorganisaties, en er zijn er nogal wat…, worden behartigd door een overkoepelend platform: ‘4de pijler’.
Op hun webstek is heel wat info te vinden over projecten en projectverenigingen werkzaam in de geest van internationale samenwerking.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad heeft sinds 2003 zeer nauwe contacten met Suriname en meer in het bijzonder met de Anton de Kom universiteit, waar ze onder andere masterprogramma’s verzorgt.

Ze had ook enkele projecten lopen in ontwikkelingssamenwerking, maar deze liepen ten einde in 2018.

De Nederlandse Taalunie is een organisatie die Nederlandssprekende landen en regio’s samenbrengt.
Suriname is trouwens het enige land ter wereld waar de enige officiële taal het Nederlands is!

Koksijde

De Dienst Internationale Samenwerking van de gemeente Koksijde heeft geen aparte webstek meer.
Voor info over initiatieven ivm Internationale Samenwerking neem je best contact op via de link hiernaast.

De website van de gemeente Koksijde weerspiegelt een forse dynamiek; niet alleen van haar bestuur, maar ook van de bewoners.
Grasduin zeker eens in de zeer uitgebreide site!