Waar ligt Suriname?

Suriname ligt in het tropisch gedeelte van Zuid-Amerika.
Het land paalt aan Brazilië in het Zuiden, Guyana in het Westen en Frans-Guyana (F) in het Oosten.
Noordelijk paalt Surianme aan de kust. Deze kust is grotendeels een slikken-kust. Enkel in Galibi (monding van de Marowijne) en tegen Paramaribo (monding van de Surinamerivier) is een zandstrand aanwezig.

Het binnenland wordt bedekt door een immens tropisch regenwoud.

Suriname wordt ook steeds bewuster haar verantwoordelijkheid in het behoud en onderhoud van het eigen natuurschoon. Het ongerepte regenwoud van Suriname dat grote onafgebroken delen van het landoppervlak beslaat is nog vrijwel onbewoond. Er komen in Suriname nog bomen, dieren en plantensoorten voor, die nog niet ontdekt zijn.

Landkaart Suriname

Nogal wat bronnen publiceren tegenstrijdige versies van de landkaart van Suriname…
Dit heeft zeker te maken met de betwistingen die er waren (zijn) over de juiste westelijke grenslijn tussen Guyana en Suriname aan de grens met Brazilië, het zogenaamde Tigri-gebied.
Hiernaast is de landkaart weergegeven die op de site van de Surinaamse overheid geplaatst is.
Hier is de grens getrokken volgens de beschrijving overgemaakt door Nederland aan de minister president H.A.E. Arron, ter gelegenheid van de onafhankelijkheid in 1975:


De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn,
van oorsprong tot monding.

Veel kaarten (waaronder ook een aantal op deze site) volgen voor de westgrens de Corantijnerivier vanaf de monding stroomopwaarts tot iets voorbij Amotopo om dan de loop van de Kurunirivier te volgen tot aan de bron ….

Aan de Oostzijde ligt ook een (kleiner) gebied dat geclaimd wordt door twee landen, Suriname en Frans-Guyana en dit ter hoogte van de Litanirivier, zuidelijk gelegen van de samenvloeiing met de Marowijnekreek.