Stichting Vrouwen Platform Marowijne

Op 5 juni 2022 werd een nieuwe stichting boven de doopvont gehouden: Stichting Vrouwen Platform Marowijne.
Dit kwam er op initiatief van  Genevievre Jordan, parlementariër voor het district Marowijne.
Drijfveer om deze stichting in het leven te roepen is de vaststelling dat kinderen het verkeerde pad op gaan en ze willen hen het belang van educatie bijbrengen, zodat er geen vroege schoolverlaters meer zijn in het district.
Bovendien stellen zij zich tot doel om de vrouwen meer perspectief bieden, zodat we meer vrouwelijke leiders in het gebied krijgen.

Doelen

Het bestuur bestaat uit negen vrouwen van de ressorten Moengo en Albina. De eerste activiteit was een eerder dit jaar georganiseerde avond met als thema ‘Vrouwen voor vrouwen.’ Jordan: “Er werd onder andere gesproken over ondernemerschap, waarbij vrouwen van Marowijne hun pijnpunten op tafel gelegd hebben en wij hebben hen wegwijs gemaakt.” De stichting wil vrouwen helpen op eigen benen te staan en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, meer te participeren in de samenleving en om aansluiting te vinden voor de vrouwen in een veranderende wereld.

Andere doelen zijn het ondersteunen, sturen, begeleiden en faciliteren van vrouwen door hen actief te betrekken bij alle zaken over hun woon-, werk- en leefomgeving en vroegtijdig signaleren van zaken die fout dreigen te lopen. Maar ook op een snelle en efficiënte manier problematiek aanpakken en oplossen, regelmatig organiseren van activiteiten zoals thema bijeenkomsten, workshops, cursussen en voorlichtingssessies.

Bestuur

Jordan weet dat veel vrouwen in ons land het zwaar hebben en moedigt hen aan om niet stil te blijven zitten. “Blijf niet aan de kantlijn staan. Werk aan jezelf, zodat je een meerwaarde kan hebben voor je gebied. Ik wil ze ook meegeven om zich bij te scholen.” Het bestuur bestuur bestaat verder uit Sheila Akrosie-Sebese (onder voorzitter), Annelies Aside- den Boer (secretaris), Simone Vola (penningmeester), Astrid Moses, Verginia Lamé, Fatma Jordan, Mayra Colom en Graziëlle Pepe (commissarissen).

Meer info op hun facebookpagina.