Inwoners

Suriname is een multiculturele samenleving waar al eeuwen lang verschillende bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar leven.
Op een oppervlakte van 165.000 km² (ongeveer 5 keer de oppervlakte van België), leven iets meer dan 600.000 inwoners, hoofdzakelijk in het kustgebied (bijna 400 kilometer lang).
Volgens de recentste volkstelling van Census (augustus 2012) zouden er 534.189 personen leven in Suriname. Dit is een stijging met ongeveer 8% ten opzichte van de telling in 2004.
Recentere (niet-officiële) cijfers geven een aantal iets boven de 600.000 inwoners.
(o.a. via de site allecijfers.nl )

De meeste bevolkingsgroepen zijn generaties geleden naar Suriname gekomen om er een nieuw bestaan op te bouwen.
De oorspronkelijke bevolking van Suriname (inheemsen) vormt op vandaag een minderheid.
Naar schatting zouden er ook ongeveer 350.000 Surinamers in Nederland wonen.

Je kan ook moeilijk spreken over dé Surinamer, gezien het groot aantal etniën die vertegenwoordigd zijn in het land.
Hiernaast een overzicht hoe de aantallen zich verhouden ten opzichte van elkaar.

Suriname kent een vrij jonge bevolking.

Getuige hiervan de bevolkingspiramide die duidelijk anders is dan deze van België.

Migratie

De oorspronkelijke bewoners van Suriname waren Arowak-indianen die vanuit Brazilië naar de kust trokken in de 5°-6° eeuw.
Later voegden zich daar Trio, Wajana en Warau-stammen bij.
In de 13° eeuw kwamen Koriabo-stammen (Carib-indianen) aan land en verjoegen de eerdere bewoners meer naar het binnenland.
Pas veel later (eind 17° eeuw) werden slaven aangevoerd uit West-Afrika om op de plantages te werken, gesticht door koloniale overheersers.
Toen op 1 juli 1863 (Keti Koti – dag van de gebroken ketens) de slavernij afgeschaft werd, ontstond een groot gebrek aan werkkrachten op de plantages.

Eind de 19° eeuw is de immigratiegolf ingezet en kwamen zo massaal Chinezen, Indiërs en Javanen naar Suriname om er een nieuw leven op te bouwen.

Klik HIER voor een interessante site over de migratie van en naar Suriname door de eeuwen heen.

Hoe Wij Hier Ook Samen Kwamen

Eind 2019 maakte de Rotary Paramaribo een interessante reportagereeks over de bevolkingsgroepen van Suriname.
Het geeft een bijzondere kijk op deze toch wel boeiende gemeenschap met zo veel verschillende culturele origines.
De reportages duren elk ongeveer een half uur en zeker te vermelden is dat in de tweede aflevering over de inheemsen kapitein Richardo Pané van Galibi aan het woord komt.
Introductie
Inheemsen
Kolonisten
Afro-Surinamers
Boeroe’s
Chinezen
Portugezen
Hindoestanen
Javanen
Libanezen
Slot

Volkslied

Het volkslied heeft twee coupletten, een in het Nederlands en een in het Sranan Tongo:

Eerste couplet:

God zij met ons Suriname
Hij verheff’ ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w’in gedachten
recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij

Tweede couplet:

Opo kondreman oen opo!
Sranangron e kari oen.
Wans ope tata komopo
Wi moe seti kondre boen.
Stré de f’stré, wi no sa frede.
Gado de wi fesiman.
Eri libi te na dede
Wi sa feti gi Sranan.

Klik op de foto om het tweede couplet te beluisteren.
Deze steen staat in Paramaribo
bij de Nationale Assemblee.

Religie

Bij de recentste volkstelling van 2012 was de verhouding van de religies als volgt:
48.4 % Christendom
22.3 % Hindoeïsme
13.9 % Islam
4.8 % traditioneel en andere
7.5 % geen religie
3.1 % geen gegevens
Hierbij mag ook vermeld dat heel wat inheemsen, naast een officiële religie ook hun traditioneel geloof handhaven.

Onderwijs

Het onderwijs is gratis en verplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 93% van de totale bevolking kan lezen en schrijven.
In enkele grotere steden zijn er middelbare scholen.
Een groot probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, geld en middelen. Dit geldt zeker voor scholen in het binnenland en de andere ver afgelegen dorpen.
Suriname heeft sinds 1967 een universiteit, de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) in Paramaribo.
Evenwel kan men niet alles studeren in Suriname en zo wijken ook een aantal Surinaamse studenten uit naar het buitenland voor hun hogere studies.

Taal

De Standaard
29 oktober 2010

Nederlands

De officiële taal in Suriname is het Nederlands.
Daarnaast worden er in Suriname maar liefst twintig talen gesproken. De meeste Surinamers zijn dan ook meertalig en beheersen behalve meerdere nationale talen ook heel goed Engels.

De talen die het meest gesproken worden in Suriname zijn achtereenvolgens :
° Nederlands
° Surinaams (Sranantongo)
° Sarnami Hindoestani (Surinaams Hindoestaans)
° Javaans
° de verschillende Marrontalen (vooral Saramaccaans en Aukaans)
° Chinees (Hakka, Mandarijn en Kantonees).

Suriname is trouwens het enige land ter wereld waar het Nederlands de enige officiële taal is !
In België hebben we ook Frans en Duits als officiële taal, terwijl dit in Nederland ook het geval is voor het Fries.

Sranan Tongo

Het Sranan is de moedertaal van velen binnen de Creoolse cultuur en is de belangrijkste van de vele inlandse talen die Suriname rijk is. Het brengt alle mensen tot elkaar, ongeacht hun etnische of sociale afkomst en het kent in Suriname een zeer grote spreiding.
Sranan betekent ‘Suriname’ of ‘van Suriname’ en tongo is ’taal’, zodat dit de letterlijke vertaling wordt van ‘Surinaamse taal’. Deze taal is in hoofdzaak gebaseerd op het Engels en bevat ook woorden van Afrikaanse, Portugese en Nederlandse afkomst.
Ondanks de grote woordenschat van Europese afkomst, heeft de taal een eigen grammatica die niet van enige Europese taal afgeleid kan worden.

Ko’w’ go luku ! (laten we gaan kijken)
link naar Sranan tongo files

Een online woordenboek leert je hoe uitgebreid en soms verrassend de woordenschat is in het Sranan:

Verspreiding enkele inheemse en marrontalen

Het Nederlands is een vitale en alomtegenwoordige taal in Suriname.
Dat is toch opmerkelijk voor een land dat zo ver af ligt van de andere Nederlandstalige landen.
Reden genoeg voor de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent om dit gegeven dieper te onderzoeken.

Een bondig overzicht van de taaldiversiteit kan je lezen in een artikel door te klikken op het logo.

Surinaamse Munt

De Surinaamse Dollar (SRD) is de officiële munteenheid in Suriname.
Deze was rond 2010 ongeveer 0,25 Euro waard. Sinds 2015 is een devaluatie van de munt ingezet en kwam de koers op ongeveer 0,125 euro.

In september 2020 besliste de regering tot een sterke devaluatie waarbij de koers halveerde tot ongeveer 0,06 euro….
Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen heeft voor de economie en de koopkracht.

Klik op de bankbiljetten voor een handige valutaconvertor.

Gastronomie

Het eten in Suriname is heel gevarieerd en is niet zomaar onder één noemer te vatten. Er zijn invloeden te merken vanuit de verschillende bevolkingsgroepen.
Zeker is dat de gerechten gekenmerkt worden door het gebruik van veel verse groenten die meestal ‘spicy’ afgekruid zijn met een of andere ‘sambal’.

Populair ingrediënt is zeker het pittige pepertje met de mooie naam ‘Madame Jeanette’.

Namen als boulanger, oker, kousenband, tajer, sopropo, antroewa, … zeggen ons waarschijnlijk niets.
Een reden te meer om deze te proeven!
Een mooi overzicht van deze groenten krijg je op Sranang Kukru.

Een idee over de keuken, de ingrediënten, kookboeken, … kan je vinden op SurinamCooking

Suriname is ook rijk aan allerlei tropisch fruit.

Een van de bekendste is zeker zuurzak. Een vrucht die helemaal niet overeenstemt met zijn naam! Van het vruchtvlees wordt een zoet drankje gemaakt dat ijskoud heel lekker is.
Andere vruchten: kashew, tamarinde, kokosnoten, bananen, bakbananen, marupa, colabes, birambi, lemmetje, mango, pommerak, … , allemaal vers van de boom geplukt!
Een overzicht van deze vruchten kan je ook vinden op Sranang Kukru.