Aanpak projecten

Werking vzw Koksijde-Marowijne

Conform onze statuten en intentie om de samenwerking tussen het district Marowijne in Suriname en Koksijde in Vlaanderen te ondersteunen met het uitbouwen  van projecten, stelden we bij oprichting van de vzw in 2008 een tekstje op met de achtergronden van onze werking.
Hiernaast kan je de oorspronkelijke tekst lezen.

Ondertussen zijn we meer dan een decennium verder, maar in wezen zijn de krijtlijnen van die tekst nog altijd actueel.
Er zijn in die jaren al heel wat concrete realisaties doorgevoerd op basis van coöperatieve samenwerking.
Andere projecten zijn nog lopend of in voorbereiding.
Alle projecten worden gekenmerkt door overleg ‘ondro bon’. Letterlijk vertaald: onder de boom.
Praktisch komt het hier op neer dat we in alle rust de besprekingen voeren om zo tot concrete afspraken te komen.
Hieronder kan je een overzicht vinden van onze actieterreinen.

Lopende en afgesloten projecten

Andere projecten

Naast de uitbouw en realisatie van ‘grote’ projecten in Galibi, heeft de vzw Koksijde-Marowijne ook oog voor noden in andere dorpen en gemeenschappen in het district Marowijne en in Suriname.
Op eenzelfde leest geschoeid als de projecten in Galibi werden zo ook al andere, meestal kleinere projecten ondersteund.

Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning van een folkloristische groep ‘Vrolijke Jeugd’ in Marijkedorp, een dorp net naast Albina stroomafwaarts de Marowijnerivier.
Ter gelegenheid van een van onze bezoeken, hielden we halt in Marijkedorp en werden we vergast op een optreden van enthousiaste jongeren die de Arawak-cultuur pogen in stand te houden door de traditionele dansen aan te leren aan de jongeren.
Met de steun van de vzw Koksijde-Marowijne konden zij nieuwe muziekinstrumenten aankopen.

Het boekenfonds dat initieel beperkt bleef tot Galibi, werd door het grote aantal boeken dat we ter beschikking hadden, ook uitgebreid naar scholen in andere dorpen langs de Marowijne rivier.

Het positieve effect van ons boekenfonds enthousiasmeerde de Marnixkring Zannekin om een groot pakket leerboeken te sponsoren voor de middelbare school in Albina, kaderend in hun project Nederlands in de wereld.