Project omschrijving

Doorblader de publicatie

Doorblader hier online de publicatie

Situering

In 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Koksijde, in het kader van een door de Vlaamse overheid erkende en ondersteunde stedenband, een samenwerkingscharter kon ondertekenen met Galibi in het district Marowijne van Suriname.
Parallel aan deze ambtelijke samenwerking is in hetzelfde jaar 2008 de vzw Koksijde-Marowijne opgericht.
In de voorbij jaren zijn, zowel in het kader van de stedenband als door de werking van de vzw, heel wat processen / projecten gestart en met succes afgesloten, terwijl andere nog lopende zijn en verschillende op stapel staan.
Een van deze processen/projecten is zeker het bewustmakingsproces van de waarde van de eigenheid van hun authentieke Carib-cultuur.  Een concrete uiting hiervan is zonder twijfel de traditionele klederdracht.
Uit gesprekken met de leden van de vrouwengroep Worian Uwaponaka in Galibi kwam duidelijk naar voor dat de kennis over deze klederdracht dreigde verloren te gaan. Zo werd in de voorbije jaren werk gemaakt van het inventariseren van gegevens over deze cultuurvorm. Een pak fotomateriaal en teksten kon zo gebundeld en uitgegeven worden.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van zowel de stedenband als de vzw, werd deze publicatie gedrukt.
Een en ander kwam tot stand door de intense samenwerking tussen
° Greta Kiba (vrouwengroep Worian Uwaponaka in Galibi),
° Marijke Sileghem (Westhoek Academie Koksijde) en
° Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne).
Het boek toont niet alleen een overzicht van de verschillende traditionele kledingstukken, maar geeft ook enige uitleg over de achtergronden en rituelen horend bij de Kalina-cultuur in Galibi.
Naast een beperkte verdeling van dit boek hier in Koksijde, wordt het boek in Galibi en in Suriname breed verspreid zodat de kennis van dit deel van hun cultureel erfgoed niet verloren zou gaan.

Bij het werkbezoek in 2018 werd het boek eveneens aangeboden op verschillende ministeries en directoraten.
De positieve reacties waren het bewijs dat de inventarisatie nodig was en wat meer is: uit verschillende hoeken werd ook geopperd dat een degelijke publicatie ook wel nuttig zou zijn voor andere bevolkingsgroepen in Suriname.

Enkele screenshots:

Overhandiging boek

Na publicatie was het de burgemeester van Koksijde die de eer kreeg om als eerste het boek in ontvangst te nemen.
Tijdens een aangename vergadering met hem en de schepenen van de gemeente werd niet alleen de publicatie besproken, maar tevens werden ook de krijtlijnen vastgelegd van het verdere verloop van de contacten met Suriname. Dit laatste met het oog op het ten einde lopen van de convenantwerking in 2019.

Hieronder een foto van de overhandiging op 19 maart 2018.
(bron: Tij-dingen mei 2018)

Tijdens het werkbezoek met Pasen 2018 van een Koksijdse delegatie aan Suriname werden alle boeken meegenomen als bagage.
Bij verschillende ministeries, directoraten, commissariaten werd de publicatie positief onthaald.
In Galibi werd voor de verdeling van het boek een dorpsvergadering georganiseerd waarbij de kapitein in hun eigen Kalina-taal alle bewoners toesprak en hen wees op het uitzonderlijk belang van dit werk. Hij riep hen ook op om andere elementen van hun bijzondere cultuur ook te bewaren voor het nageslacht.
Het was Greta Kiba die dan alle vrouwen van Worian Uwaponaka een exemplaar van het boek overhandigde.

Gezien 2018 een feestjaar was voor de samenwerking met Koksijde stond Suriname tijdens het wereldfeest Dunia (4 augustus 2018) extra in de kijker.
Niet alleen waren er bijzondere Surinaamse hapjes en workshops, maar we hielden er aan om ook Greta Kiba uit te nodigen op dit feest om op die manier de publicatie hier aan het grote publiek voor te stellen.

foto’s overhandiging boek