Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over de onderwijzerswoning kan je hier lezen:

visietekst onderwijzerswoning

Situering

In het schoolsysteem van Suriname is voorzien dat leerkrachten na hun opleiding voor drie jaar naar het binnenland gestuurd worden. Voor velen onder hen is dit echter een stap achteruit ten opzichte van het leventje dat ze kennen in ‘de stad’ Paramaribo. Dikwijls moeten zij heel wat zaken ontberen. Lesgeven in afgelegen gebieden van Suriname is met andere woorden weinig aantrekkelijk.

De lagere scholen in het binnenland, waar Galibi ook tot behoort, worden wel gesteund door het ministerie wat de uitbetaling van de lonen van de leerkrachten betreft, maar de werkingskosten vallen ten laste van de zogenoemde schoolgemeenschap.
Onder de werkingskosten valt ook het logement van de onderwijzers.
In vele dorpen is dit logement dan ook ondermaats gezien de gemeenschap zelf voor fondsen moet zorgen om deze onderwijzerswoningen te bouwen.

Galibi is hierin geen uitzondering.
De schoolgemeenschap in Galibi poogt aan fondsen te komen door de verkoop van zelfgemaakte wenskaartjes. Het spreekt voor zich dat hiermee geen schatten vergaard worden….

Gedurende de voorbije jaren kwamen heel wat valabele lesgevers een tijdje naar Galibi, maar ze in Galibi houden is een andere zaak…. Pijnpunt hierin is zeker de lamentabele toestand van de onderwijzerswoningen. Een ervan is een echte ruïne en wordt gesloopt. De andere (duo)-woning wordt nog gebruikt maar verkeert in een dergelijk slechte staat dat ze bijna onbewoonbaar is.
De schoolgemeenschap in Galibi is zich terdege bewust van deze problematiek en zoekt in deze materie hulp om te investeren in goede huisvesting. Op die manier kan het aantrekken van goede leerkrachten kleuter- en lager onderwijs naar Galibi een feit worden waardoor het onderwijsniveau in Galibi nog beter zou worden. Niet alleen kan dit ten goede komen aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen, maar dit zou zeker op langere termijn gunstige effecten creëren voor het dorp.

Klik hierboven voor een getuigenis van Greta Kiba over de toestand van de onderwijzerswoning in 2011

Werkbezoek 2011

Onderwijzerswoning toestand 2011

Onderwijzerswoning toestand 2011

Mogelijke oplossing

Het schoolbestuur heeft eind 2010 de opdracht gegeven om een plan te maken voor een nieuwe (eenvoudige) onderwijzerswoning gezien de alarmerende toestand van de huidige woonst.

Ter gelegenheid van de inleefreis in maart 2011 is de delegatie hiervan op de hoogte gebracht.
De plannen van deze ‘unit’ (twee onderwijzerswoningen onder een dak) werden besproken.
De structuur zou in houtskeletbouw geplaatst worden op een betonnen vloer. De twee gekoppelde woningen worden met een eenvoudig zadeldak afgedekt. Als comfort wordt voorzien in een leefruimte, keukenhoekje, douche en toilet en twee kleine slaapkamers. Alles in slechts 42 m²!
Financiering

De plannen worden ook overgemaakt aan de organiserende macht RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) ten einde mogelijke financieringskanalen te exploreren.
Binnen de werking van de vzw Koksijde-Marowijne wordt ook verder besproken in welke mate hieraan kan bijgedragen worden.
In elk geval is het schoolbestuur in het voorjaar 2012 bezig met het opmaken van begrotingen zodat een concreter beeld gekregen wordt van de financiële omvang van het project.

Voorbeeldwoning in Erowarte

Als voorbeeld van een onderwijzerswoning wordt gekeken naar de onderwijzerswoning in Erowarte, een dorp stroomopwaarts de Marowijnerivier.
Deze onderwijzerswoning van Erowarte werd ter plekke ook bezocht en goed bevonden als concept.

Plannen

De plannen voor de onderwijzerswoning voorzien in een duo-woning, opgetrokken in steen en afgewerkt met een steeldeck.
Deze manier van werken wordt ook toegepast in andere gebouwen in het dorp. De stenen worden ter plekke gemaakt van zand en cement, het hout wordt uit het bos bijgehaald, terwijl ander materiaal zoals staalplaten, tegels e.d. uit Paramaribo aangevoerd worden.

Bouwcommissie

Naar analogie met de aanpak van het project uitbreiding vrouwencentrum, wordt de bouw van de onderwijzerswoning ook gestuurd door een bouwcommissie.
De hiertoe ingestelde bouwcommissie bestaat uit:
° Dayenne Lieuw A Len – Schoolhoofd St.Antoniusschool Galibi,
° Greta Pane-Kiba – Galibi,
° A. Janki – Galibi,
° B.H.Landbrug – RKBO,
° Jeffrey Tapoka – RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs)
De vergaderingen worden tevens bijgewoond door de beide kapiteins van Galibi, Ricardo Pané en Ramses Kajoeramari, terwijl de directeur van RKBO, Mr. R.H.Kenswil ook op de hoogte gehouden wordt.

Op 30 november 2012 vond de inauguratievergadering plaats in Galibi met alle partijen.
Ondertussen zijn de plannen zo goed als klaar en is een realistische begroting opgemaakt. Er werd besloten dat de werken zullen uitgevoerd worden door de plaatselijke ambachtslieden en dat de vzw Koksijde-Marowijne inspringt voor de kost van de bouwmaterialen.
De technische supervisie van de bouwwerken ligt in handen van RKBO, die op dat vlak wel expertise heeft.
Zodra de eerste schijf van de fondsen gestort wordt op de rekening van de commissie, kunnen de werken starten.
Als alles goed gaat kan Galibi zo tegen volgend schooljaar beschikken over een goede huisvesting voor de onderwijzers van de Sint Antoniusschool.

Voor de financiering van het project werd door de vzw Koksijde-Marowijne ook een dossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen.
Op basis van de plannen, een uitvoerige begroting en motivatie werd het dossier goedgekeurd.
De subsidie vanuit de provincie was substantieel en werd in verschillende schijven uitbetaald naarmate bewijsstukken konden voorgelegd van gedane kosten.

Eerste steenlegging

Op zaterdag 26 januari 2013 had de officiële eerste steenlegging plaats van de onderwijzerswoning. Trouw aan de tradities werd de plaats waar het gebouw komt besprenkeld met Parbobier om de gunsten van de goden af te smeken.
Normaliter zou het gebouw in een tweetal maanden moeten kunnen opgeleverd worden.

Foto’s eerste steenlegging

In ‘Dagblad Suriname’ verscheen een artikel over het project:

Ook de eerste steenlegging kreeg aandacht:

Evolutie bouw

Half maart 2013 zijn de muren in betonstenen al opgetrokken over de volledige verdiepingshoogte.
Volgende stap is het optimmeren van de dakconstructie.

In mei 2013 was de ruwbouw volledig af.
De arbeiders van Galibi zijn nu nog bezig om de schilderwerken en de andere afwerkingswerken uit te voeren zodat tegen het begin van het schooljaar 2013/2014 de woning in gebruik kan genomen worden.

foto’s mei 2013

Grand Opening op 15 oktober 2014

Ter gelegenheid van de ‘Grand Opening’ in Galibi werden enkele projecten ingehuldigd, waaronder ook de onderwijzerswoning.
Het gebouw dat onderdak geeft aan twee leraressen van de Sint Antoniusschool werd keurig afgewerkt in de voorbije maanden.
Die woensdag was het dan ook terecht groot feest, met confettikanon, inzegening met Parbobier en onthulling van een plaket incluis!

Foto’s grand opening onderwijzerswoning

Zonnepanelen

33 zonnepanelen komen aan in Galibi

Het “I AM GOLD” Rosebel Goldmines zonnepanelen project te Galibi werd in 2016 opgeleverd en in gebruik genomen. Het zijn zonnepanelen die Rosebel schonk, welk zij eerder gebruikte voor de zonne energie centrale op de Rosebel Plant te Brokopondo.
Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd bij Sint Antonius school in de 8 leslokalen, een kerk, de onderwijswoningen en bij een medische ruimte.
Tevens zijn alle gloeilampen in de gebouwen vervangen door LED-verlichting, waardoor het energiegebruik minder zal zijn.

De zonnepanelen zullen dus ook voor de onderwijzerswoningen voorzien in 24 uur door de zon opgewekte energie.
Op verzoek van Stichting Inheems Collectief Suriname (IK SUR) is het project met een waarde van US$60.000,- door Rosebel Gold Mines gefinancierd.
Het beheer van de installaties zal worden overgedragen aan RKBO. Hiermee zullen deze instellingen, niet langer afhankelijk zijn van de lichtmotoren en wordt er een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling te Galibi, meldt de Nationale Voorlichtingsdienst.