Officieel Bestuur

Galibi bestaat uit twee dorpskernen, Christiaankondre en Langamankondre, die allebei een eigen dorpsbestuur hebben maar er bestaat een nauwe samenwerking op het gebied van economische activiteiten, nutsvoorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg.
Voor buitenstaanders staan de dorpen bekend als Galibi.
De overheid heeft verschillende diensten gestationeerd in Galibi: van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (adjunct-districtssecretaris en verschillende  bestuursopzichters en onderbestuursopzichters) en van Sociale Zaken.

Op 26 september 2022 werden enkele nieuwe ambtenaren uit Galibi beëdigd (op de foto hierna van links naar rechts):

  1. Heini Langaman als Adjunct Districtssecretaris, (ADS)
  2. Josia Aloewanai als Onder bestuursopzichter (OBO)
  3. Magaly Pane als Onder bestuursopzichter (OBO)
  4. Elsavan Pane als Bestuursopzichter (BO)
  5. Edith Awankaroe als Districtssecretaris (DS)

Vroegere adjunct-districtsecretaris wijlen Vincent Aloema

Traditioneel gezag

De Surinaamse staat bestuurt de Carib-indianen-gemeenschap van Galibi via het officieel organogram.
Daarnaast erkent de staat echter ook het traditioneel gezag van de bewoners van Galibi. Door hun etnische origine handhaven ze sinds eeuwen een dorpsbestuur dat beslissingen neemt gestoeld op enkele basisprincipes van een democratie: participatie, gelijkheid tussen man en vrouw, consensus,…
De twee dorpen van Galibi, Christiaankondre (CK) en Langemankondre (LK) hebben elk een eigen dorpsraad.
Elke raad wordt geleid door een kapitein, bijgestaan door 4 basja’s (2 mannen en 2 vrouwen).
Er is bijna dagelijks contact en/of overleg tussen de twee kapiteins.
Grote beslissingen worden besproken in een zogenaamde ‘krutu’ met de ganse dorpsgemeenschap in de centraal gelegen gemeenschapsruimte.

Bij de start van de stedenband en de vzw Koksijde-Marowijne waren Richardo Pané en Ramses Kajoeramari de kapiteins van respectievelijk Christaankondre en Langemankondre.
In 2015 zette Ramses Kajoeramari een stap opzij en werd Silowin Alamijawari in 2016 verkozen tot nieuwe kapitein.

Richardo Pané
Kapitein Christiaankondre

Silowin Alimajawari
Kapitein van Langemankondre