Galibi krijgt 24/24 elektriciteit!

Op 4 maart 2020 bracht de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven, een tweede werkbezoek aan Galibi.
Samen met een uitgebreide delegatie ambtenaren, waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de firma Power China.
De plannen om een solar-park te installeren in Galibi werden concreet vast gelegd en tevens zijn de voorbereidingen gestart om een meetmast op te richten in Galibi om nieuwe windmetingen te doen.
Dit conform de eis van de IDB om een windmap op te stellen voor Suriname als eerste stap in een mogelijke implementatie van windenergie in het land.
Voorwaar een grote stap vooruit voor het dorp!

artikel in ‘de boodschap’