Project omschrijving

De oorspronkelijke visietekst over het aanpakken van de afvalproblematiek en het voorzien van drinkwater kan je hieronder lezen.

PROJECTOMSCHRIJVING AFVAL

Situering

Afvalprobleem

Ook in een afgelegen dorp als Galibi slaat de consumptiemaatschappij toe; er kan in het dorp evengoed een blik Parbobier gekocht worden als in Paramaribo. Er zijn hier echter geen afvalvoorzieningen zoals in de stad.
Vandaar dat in het verleden iedereen wel een soort ‘vuilput’ dolf op zijn erf.
Het dorpsbestuur voert sinds jaren een politiek om deze manier van werken tegen te gaan. Zo laat men toe dat biologisch afbreekbaar afval ter plekke kan composteren, terwijl men de niet afbreekbare zaken verzamelde op een open plek in het bos achter het dorp. Op zich een goede zaak, ware het niet dat het van daar niet verder vertrok voor verwerking. Het enige wat er mee gebeurde is dat de hoop in brand gestoken werd wanneer die te groot werd…

Oplossing

Tijdens voorbije werkbezoeken werd dit probleem ook meermaals aangekaart.
Het idee van het dorpsbestuur was eerst om een kleine verbrandingsoven te plaatsen. Door argumentatie van de experts uit Koksijde werd vlug ingezien dat een dergelijke installatie niet de beste oplossing zou zijn.
Het afvalprobleem van Galibi moet gezien worden in de grotere context van de afvalstroom in Suriname.

Ter gelegenheid van een werkbezoek in december 2015 van een Surinaamse delegatie aan Koksijde werden ook  bezoeken gebracht aan verschillende recycling-bedrijven in West-Vlaanderen.

Verschillende workshops en trainingen werden ook verzorgd door Koksijdse experts; niet alleen in Galibi, maar ook in Paramaribo en Albina.
(Klik op de screenshot voor een extract uit een van de presentaties)

Een rapport verzamelde alle gegevens en werd ter beschikking gesteld aan zowel het dorpsbestuur als aan het ministerie.
In het licht van de globale aanpak van het afvalprobleem werd op basis hiervan in consensus ook geopteerd om twee afvalpersen te plaatsen in Galibi.
Deze persen kunnen het recycleerbaar afval compacteren tot balen van ongeveer 30 kg. Het afvoeren van deze balen is zeker makkelijker per boot dan de grote volumes en massa’s die er nu liggen te wachten.

Afvalpersen

In overleg met het dorpsbestuur werden twee afvalpersen aangekocht; een manuele en een hydraulische pers.
De hydraulische is bedoeld om plastic flessen samen te persen, daar waar de manuele kan ingezet worden voor makkelijker te compacteren huisvuil.
De persen produceren afvalbalen van circa 120 liter, dus met afmetingen die ongeveer 40 cm breed en 60 cm hoog bedragen.
In november 2016 kwamen de twee afvalpersen per schip aan in Paramaribo, na een tocht van  meer dan vier maanden vanuit China, via Panama.

Het containerschip Wakama Tsu bracht de persen naar Suriname.
Klik op de afbeelding om te zien waar het schip nu is.

Kist met hydraulische pers

Kist met manuele pers

Transport persen naar Galibi

Het had nog heel wat voeten in de aarde om de persen door de douane te krijgen en ze te vervoeren naar Galibi.
Het transport over land naar Albina werd verzorgd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Het was de kersverse districtscommissaris Daniel die, op zijn eerste werkdag nota bene, dit transport regelde. Hij was er ook bij toen de persen overgeladen werden op korjalen om de tocht naar Galibi aan te vatten.
De plaatselijke pers was er uiteraard bij: artikel in Starnieuws.
Bij de laden van de loodzware kisten (230 en 350 kg) ging het wel even mis en kantelde een van de kisten. Dit had als gevolg dat de motor van de hydraulische pers een beschadiging opliep.

De persen komen pas eind november 2016 aan in het dorp Galibi.

Ter plaatse is het nog even wachten op enkele praktische zaken voor de persen effectief kunnen ingeschakeld worden in het beheer van de afvalstroom.
Zo moet de toegangsdeur van het lokaal waar de persen komen nog verbreed worden en moet ook een regen-shutter voorzien worden. Voorts moet nog een aangepaste elektraleiding getrokken worden van de generator naar het lokaal.
Ondertussen zijn de onderhandelingen gestart om het transport te regelen van de geperste balen afval naar Albina en verderop naar Paramaribo.

Hydraulische pers BH103B

Manuele pers TC105

Gebouw waar de persen zouden komen

Foto’s van de persen

Vervolg project

Bij het transport is er schade geweest aan de motor van de hydraulische pers. Wisselstukken werden gezocht en gevonden; maar een reparatie is echter niet gebeurd door gebrek aan technische kennis.
Verder zijn de besprekingen om de balen tijdelijk op te slaan in Albina en te vervoeren en te verwerken in Paramaribo  vastgelopen…
Dit heeft voornamelijk als oorzaak dat er nog geen landelijke visie is op het afvalbeleid en dat zodoende dergelijk gerecycleerd materiaal moet afgevoerd worden naar het buitenland voor verwerking.
We zijn dus in feite nog te vroeg met onze oplossing met afvalpersen…

In onderling overleg werd dan beslist dat de persen verhuizen naar Albina om daar gerepareerd te worden om ze daarna in te zetten in een ander inheems dorp.
Tot op heden (2021) is er echter geen vooruitgang merkbaar.
Een en ander heeft mogelijks ook te maken met de beslissing van de regering om in een aantal inheemse dorpen (waaronder Galibi) een kleine verbrandingsoven te bouwen.
Een oplossing waar we in feite geen voorstander van zijn, maar dan wordt het afval dan toch verwerkt. Dat is alleszins al beter dan het huisvuil in het bos te storten…
Het afvalproject is in die zin dus niet helemaal geslaagd.
Het deel sensibiliseren werpt zijn vruchten af, maar de in gebruik name van de twee persen laat nog op zich wachten.

Verbrandingsoven in Galibi
april 2020