Wie zijn we ?

De naam van onze projectvereniging verwijst duidelijk naar enerzijds het district Marowijne waarin we werkzaam willen zijn en anderzijds is Marowijne ook de naam van de machtige rivier die op het grondgebied van Galibi in de Atlantische Oceaan stroomt.

De link met Koksijde is duidelijk….

In ons logo poogden we de beide gemeenschappen te verenigen.
Zo is de letter M van Marowijne gestileerd verwerkt rond een zeeschildpad en een garnaal. Beide dieren verwijzen symbolisch naar enerzijds Galibi en anderzijds Koksijde.
Centraal is ook het logo van de gemeente Koksijde verwerkt

Wat doen we ?

Toen in 2008 de stedenband tussen Koksijde en Galibi een feit werd, voelden we van meetaf aan de nood om naast de procesmatige aanpak van de stedenband, ook een projectgerichte werking op te zetten.
Enkele gelijkgezinden sloegen toen de handen in elkaar en de vzw Koksijde-Marowijne werd werkelijkheid.

Hoofdbekommernis was en is nog altijd projecten initiëren en begeleiden die de leefkwaliteit en zelfredzaamheid van de gemeenschappen in Suriname en meer in het bijzonder in het inheemse dorp Galibi kunnen verbeteren.

Om dergelijke projecten op te starten werden geen fondsen beschikbaar gesteld binnen de stedenbandwerking.
Dergelijke projecten bezitten wel een hoge graad van duurzaamheid en continuïteit door het feit dat ze gestoeld zijn op de procesmatige werking van een stedenband.

De financiering van dergelijke projecten moet dus gebeuren via andere kanalen dan die van een stedenband.
Dit is uiteraard een van de redenen waarom de vzw in het leven geroepen werd. In de statuten is duidelijk gestipuleerd dat de vzw de procesmatige aanpak van de stedenband wil ondersteunen door projecten op te starten. Hiervoor stelt de vzw Koksijde-Marowijne zich dan ook tot doel om fondsen te verzamelen om een en ander mogelijk te maken.

oorspronkelijke tekst werking vzw