Project omschrijving

Renovatie kleuterklas

Kleuterklas van de Sint Antoniusschool wordt gerenoveerd

Ter gelegenheid van het werkbezoek in oktober 2014, werd ons de slechte staat aangegeven van het dak van de kleuterklas. Deze is lek op heel wat plaatsen, hetgeen dus een normale werking van de school in het gedrang brengt.
Samen met een ad hoc opgerichte bouwcommissie is het plan opgevat om het dak te renoveren en meteen ook enkele stukgeraakte vensters en deur te repareren. Nadien wordt het geheel in een fris kleurtje geverfd.

Begin 2015 is de begroting opgemaakt en zo kunnen de fondsen vrijgemaakt worden eind februari, zodat de werken kunnen starten in maart.
Een overzicht van de werken:
– wegnemen kapotte dakplaten
– herstellen van rotte dakbalken
– plaatsen van 15 nieuwe galva golfplaten
– herstellen van vensters en toegangsdeur
– verven van de muren

Werken gestart !

Ondertussen is tijdens het voorjaar van 2015 een aanvang genomen met de werken.
Een en ander was enigszins vertraagd door moeilijkheden met aankopen materialen en voorzien van de nodige werkkrachten. Men is nu met man en macht bezig om de werken klaar te krijgen tegen half september, moment waarop een delegatie uit Koksijde ook Galibi zal aandoen.

De Sint Antoniusschool bestond op 30 april 2015 precies 90 jaar.
Dit wordt gevierd in het dorp met optredens van de kinderen.
De renovatie van de kleuterklas is dan nog niet voltooid, maar binnen afzienbare tijd is ook dit project concreet uitgevoerd hetgeen een garantie kan inhouden voor de school om verder te werken aan het uitbouwen van goed onderwijs in een degelijke accommodatie.

Kleuterklas ingehuldigd

Tijdens de dienstreis in september 2015 werd ook halt gehouden in Galibi. Naast de besprekingen ivm de stedenbandwerking en de projecten van de vzw Koksijde-Marowijne, was een van de hoogtepunten de inhuldiging van de gerenoveerde kleuterklas.

In aanwezigheid van de schoolkinderen, de leerkrachten, de directrice van de Sint-Antoniusschool Lilian Meyer en de directeur van de inrichtende macht RKBO-Paramaribo, Ricardo Kenswil, werd het lint officieel doorgeknipt door schepen Jan Loones, tevens bestuurder van de vzw Koksijde-Marowijne.

Inhuldiging kleuterklas september 2015

Renovatie hoofdgebouw school

Renovatie dak en vensters hoofdgebouw

Terwijl de renovatie van de kleuterklas gepland was, werd meteen ook een renovatie van een van de twee hoofdgebouwen van de school aangepakt.
Hiertoe werden een veertigtal metalen dakplaten vervangen en een achttal vensters.
De renovatie van het dak was nodig om er zonnepanelen op te installeren.
Via het project ‘I am Gold’ werd in 2016 een batterij zonnepanelen bekomen die op het gerenoveerde dak kunnen bevestigd worden.
Dit zorgt voor een zekere autonomie op het vlak van elektriciteit.
Dit kan een doorstart betekenen voor het introduceren van computers in de volledige school, want een goed dak en elektriciteit waren immers de voorwaarden die RKBO (inrichtende macht in Paramaribo) stelde om hiermee te kunnen starten.

Sanitair van de Sint Antoniusschool wordt gerenoveerd

Ter gelegenheid van vorige werkbezoeken werd al meermaals vastgesteld dat het sanitair van de school er slecht aan toe is.
Zo werd ter gelegenheid van het bezoek in 2015 beloofd dat we zouden helpen om de installatie te renoveren en een stuk bij te bouwen.
Een overzicht van de werken:
– wegnemen kapotte installaties
– plaatsen nieuwe leidingen en kranen
– plaatsen van 7 nieuwe toiletten
– herstellen van 3 nieuwe wasbakken
– verven van de muren

Ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 werd het gerenoveerde schoolgebouw plechtig ingehuldigd.

Inhuldiging gerenoveerd schoolgebouw en sanitair – november 2016

Sanitair gebouwtje kleuters

Sanitair van de Sint Antoniusschool wordt gerenoveerd

Ter gelegenheid van vorige werkbezoeken werd al meermaals vastgesteld dat het sanitair van de school er slecht aan toe is.
Voor de kleuters was er geen apart sanitair  en zo werd ter gelegenheid van het bezoek in 2015 beloofd dat we zouden helpen om een nieuw sanitair gebouwtje bij te bouwen, enkele voor de kleuters.
De begroting en plannen voor dit bouwprojectje werd opgenomen in het grotere dossier van de renovatie van het hoofdgebouw van de school.

Sanitair blok kleuters

Ter gelegenheid van het werkbezoek in november 2016 kon zo ook de eerste steen gelegd worden van de nieuwbouw sanitair blok voor de kleuters.
De funderingsplaat was al gegoten, zodat met enige luister de eerste steen kon gelegd worden.
Uiteraard werd deze ingezegend met Parbo-bier!
Tijdens de Paasvakantie 2017 werden de betonnen stenen gemaakt ter plaatse.
Bedoeling was dat tijdens de zomer 2017 de werken konden verder gaan.
Een en ander heeft wat vertraging door de stijgende prijzen van bouwmaterialen en de drukke agenda van de begeleidende overheid RKBO.
Een overzicht van de werken:
– gieten funderingsplaat
– persen van de bouwstenen
– metselen muren
– dakwerken
– schrijnwerk
– plaatsen nieuwe leidingen en kranen
– plaatsen van 3 nieuwe toiletten
– herstellen van 2 nieuwe wasbakken
– verven van de muren

Bouwwerken vertraagd

Door omstandigheden buiten onze wil om is de voltooiing van het sanitair blok voor de kleuters sterk vertraagd.
Tijdens ons werkbezoek in 2018 werd verder overleg gepleegd met de schooldirectie, RKBO en het dorpsbestuur.
De belofte werd gedaan om de gestarte werken zo spoedig mogelijk verder te zetten.
Uiteindelijk heeft het dorpsbestuur de knoop doorgehakt door te stellen dat zij garant stonden voor de verdere afwerking van het project.
Zo was de ruwbouw volledig klaar begin 2019.

Afwerking 

Na de ruwbouw moest nog heel wat werk verricht worden binnenin.
De inrichting met de toiletten en lavabo’s werd uitgevoerd door het dorpsbestuur in het voorjaar en zomer van 2019.

Een en ander moest nu nog een mooi kleurtje krijgen, buiten en binnen.
Hiervoor werd een afdeling van de Lions uit Paramaribo gecontacteerd en zij werden bereid gevonden om met een enthousiaste ploeg in enkele dagen tijd het sanitaire blok van de kleuters te schilderen en af te werken.
Proficiat en hartelijk dank!

Bouw sanitair blok kleuters

Renovatie schoolgebouwen 2024-2025

30 april 2025…
Dan zal de Sint Antoniusschool in Galibi precies 100 jaar bestaan.

In de aanloop hier naar toe is het plan opgevat om de schoolgebouwen op te frissen en waar nodig te renoveren.
De buitenkant moet gereinigd worden en opnieuw voorzien worden van een laagje verf en een mooie versiering.
Dit is ondertussen reeds verwezenlijkt (zie foto’s hierna) door de leerkrachten en verschillende dorpsbewoners.

Binnenin moeten elektra en sanitair vernieuwd worden.
Tevens is er nood aan nieuw meubilair, laptops, energievoorziening, …

Ten einde aan de nodige fondsen te geraken werd al een projectvoorstel uitgeschreven en ingediend bij verschillende potentiële donoren.
Wij, als vzw Koksijde-Marowijne, hebben  uiteraard ook al een aardige duit in het fonds gestort.
Op die manier is er een zekerheid dat tegen de jubileumviering in 2025 er een kraaknet en modern schoolgebouw klaar zal staan om kwalitatief onderwijs te kunnen geven.

Parallel aan deze renovatie is ook het plan opgevat om het tweetalig onderwijs concreet van start te laten gaan. De lokale taal, Kaliña, zou nu ook naast het Nederlands verder kunnen onderwezen worden. In het licht van cultuurbehoud is dit een uiterst belangrijke actie.
In een apart project belichten we de achtergrond ervan en bespreken we de betrokkenheid van de vzw hierin.