Tijgerbank bedreigd

Er is enige commotie ontstaan naar aanleiding van het onderzoek naar een mogelijke uitgifte van een concessie op de Tijgerbank net voor de kust van Galibi.

De Tijgerbank is een zandbank die zich even buiten de monding van de Marowijnerivier bevindt. Het is een van de weinige zandbanken in Suriname.  Andere banken bestaan overwegend  uit modder. De bank ligt niet ver van het Natuurreservaat Galibi. Toeristen die Galibi bezoeken maken ook vaak een uitstapje naar de zandbank, waar er een heleboel verschillende vogelsoorten te zien zijn.

Lands Bosbeheer (LBB) is, op vraag van het kabinet van de president, bezig om te onderzoeken of de Tijgerbank behoort tot een natuurreservaat.

Er circuleren documenten op sociaal media, waarin er staat geschreven dat dit gebied uitgegeven zal worden voor een mijnconcessie, oliewinning of zand- en grindwinning. Op dit ogenblik is er geen duidelijkheid hieromtrent.
De dorpshoofden en basja’s van Galibi zijn fel tegen de uitgifte van de Tijgerbank in concessie. “We zullen dit niet accepteren en we zijn nu in beraad”, zegt dorpshoofd Selowin Alamijawari van Langamankondre.
De Tijgerbank is voor hen niet enkel een rijke visgrond, maar tevens vormt het een belangrijke toeristische  attractie  en een uniek natuurgebied aansluitend aan het reeds beschermde natuurreservaat Galibi.
“We zullen binnenkort een krutu beleggen en beslissen welke acties er ondernomen zullen worden.” Volgens het dorpshoofd zullen ook de president en vicepresident uitgenodigd worden om de plechtige bijeenkomst bij te wonen.
Alamijawari meent dat de Tijgerbank een natuurverschijnsel is, dat door de natuur geschonken is aan de mensen van Galibi. De bank is een trekpleister voor veel vogelsoorten, omdat daar er veel vissen en garnalen te vinden zijn. Ook schilpadden komen op de bank om eieren te leggen. “De Tijgerbank is in de laatste jaren uitgegroeid tot een attractie en heel veel toeristen bezoeken de bank.” De dorpshoofden en basja’s zullen op geen enkele manier accepteren dat dit gebied in concessies uitgegeven wordt. “Kijk wat er nu met Braamspunt gebeurt. We willen niet dat hetzelfde lot de Tijgerbank overkomt”, aldus Alamijawari
Het dorpshoofd beweert dat deze bank ongeveer 15 jaren terug is ontstaan en officieel nog geen beschermd gebied is, maar het kan wel gerekend worden tot beschermd gebied. “Deze bank is op loopafstand verwijderd van het Natuurreservaat Galibi en er komen heel wat beschermde dieren voor op de Tijgerbank. Dus het kan gerekend worden tot een beschermd gebied”, redeneert Alamijawari.

Klik op de foto voor een fly-over van de Tijgerbank, gerealiseerd door Fabian Vas Experience en ontdek de uitgestrekte natuurlijke rijkdom.

Klik op de foto voor een mooi filmpje van Myrysji-Tours uit Galibi over de boottocht van Albina naar Galibi.
Ook enkele beelden van het dorp en een uitstap naar de Tijgerbank.