Werkbezoek aan Suriname – oktober 2014

Delegatie

Van 11 tot 19 oktober 2014 was een belangrijke delegatie uit Koksijde te gast in Suriname.
Directe aanleiding was de ‘Grand Opening’ van enkele projecten in Galibi en daaraan gekoppeld de opstart van nieuwe initiatieven kaderend in de samenwerking Koksijde-Marowijne.

De delegatie bestond uit :
Jan Loones, eerste schepen
Dorine Geersens, schepen
Fré Devos, fractieleider gemeenteraad
Jan Vandromme, diensthoofd milieu
Lode Demey, beleidsmedewerker WAK
Elie Depotter, dijkgraaf
Cyriel Caudron, stedenbandcoördinator
Marc Van Thienen, vzw Koksijde-Marowijne
Tevens reisde Eric Delanghe mee als fotograaf.

Paramaribo

Traditioneel wordt de zondag ingenomen als acclimatiesatiedag. Bij een hitte van ongeveer 35 graden en bij een hoge vochtigheid is het inderdaad best enigszins ‘kalm’ te starten….

Maandagmorgen startten dan de besprekingen bij de overheid.

Het gros van de delegatie werd ontvangen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling door zowel de directeur, Ifna Vrede, als de minister zelf, Stanley Betterson. Dat beide hooggeplaatste personen eraan hielden om de delegatie uit Koksijde te ontvangen getuigt van het belang wat gehecht wordt aan de samenwerking met Koksijde in het kader van de stedenband.

Een kleinere delegatie had op hetzelfde moment afspraak met Marcel Pinas op het Nola Hattermaninstituut, de academie voor beeldende kunsten in Paramaribo. Er werden voorbereidende gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerking tussen de academie Nola Hatterman en de Westhoek Academie in Koksijde. Als eerste stap hiertoe werden de krijtlijnen uitgetekend voor twee ‘kennismakingsprojecten’.

Reeds op maandagnamiddag vertrok de ganse delegatie richting Albina.

Een deel van de delegatie op het ministerie van Regionale Ontwikkeling

Albina

Jan Vandromme geeft een lezing in het Nucleus-centrum

Dinsdagmorgen stonden enkele vergaderingen op het programma in het Nucleuscentrum in Albina. (centraal gelegen gebouw waar verschillende overheidsdiensten hun intrek hebben). Jan Vandromme hield er tevens een druk bijgewoonde lezing over de aanpak van de milieuproblematiek in Koksijde versus Suriname.

Galibi

Dinsdagnamiddag werd de boot genomen naar Galibi waar het gezelschap tegen valavond aankwam en opgewacht werd door een grote schare dorpelingen. De zeer warme ontvangst onder begeleiding van het geroffel van het vrouwen-trommelkorps van de Carib-indianen bezorgde menig delegatielid kippenvel .

Woensdagmorgen werd een bezoek gebracht aan de Sint-Antoniusschool.

Na een korte voorstelling door de kinderen werd in stoet gewandeld naar de nieuw gebouwde onderwijzerswoning. Deze werd plechtig ingewijd en onder luid applaus werd ook het lint doorgeknipt. Deze realisatie is een joint-venture van de gemeenschap van Galibi, met de steun van vzw Koksijde-Marowijne en de provincie West-Vlaanderen.

Onthulling plaket onderwijzerswoning

In de late namiddag werd dan iedereen verwacht op het terrein van het Waterproductiecentrum (WPC). Sinds vorig jaar is er reeds drinkwater in Galibi, maar pas nu kan (dank zij onder andere de watertoren) 24 uur op 24 drinkwater gegarandeerd worden van opperste kwaliteit. De president liet op het laatste moment verstek gaan, maar een ganse schare hoogwaardigheidsbekleders stonden er op om deze plechtige opening van het WPC in Galibi mee te maken. Minister Stanley Betterson was samen met een uitgebreide delegatie van het ministerie van RO (Regionale Ontwikkeling) te gast als initiators van het project. Minister Jim Hok was samen met zijn hoogste ambtenaren van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig als uitvoerend ministerie. De Watergroep was aanwezig met een ploeg van het eerste uur onder leiding van Frank De Poortere. De Raad van Bestuur van De Watergroep hield er aan om voor deze belangrijke gebeurtenis ook hun adjunct-directeur-generaal van De Watergroep, Sammy Wuyts te sturen naar deze plechtige ingebruikname. Niet onbelangrijk is ook te melden dat een grote delegatie kwam uit Frans-Guyana, aan de overzijde van de Marowijnerivier. Het ‘zusterdorp’ van Galibi op Franse bodem, Awala Yalimapo, stond mee aan de wieg van het project en gaf het concrete startschot door indertijd twee zandfilters te schenken aan Galibi.

Zoals het hoort bij een plechtige ingebruikname, volgden de toespraken elkaar op en het geheel werd besloten met een drink bij het vrouwencentrum, waar ook de tweede fase van de renovatie ingehuldigd werd.

De Grand Opening mocht rekenen op heel wat mediabelangstelling van zowel de geschreven pers als de televisie en radio.

Groepsfoto bij de plechtige ingebruikname van het waterproductiecentrum

Donderdagmorgen werd nog een bezoek gebracht aan Awala-Yalimapo en daarna kon de delegatie wat uitrusten voor ze ’s avonds in het centrum van de belangstelling stonden van het grote volksfeest ter ere van de Koksijdse vrienden. Niet alleen nam het ganse dorp deel aan het feest, maar ook de sjamaan ontving de delegatie en gaf hun zijn zegen, hetgeen uiterst uitzonderlijk was.

Vrijdagmorgen trok de groep per boot via Saint Laurent de Maronie terug naar Albina.

Via een tussenstop in de Tembe Art Studio in Moengo kwam iedereen weer aan in Paramaribo.

Zaterdag vertrok het gros van de delegatie naar Koksijde.

De sjamaan deelt de vredespijp met Jan Loones

Kunst

Twee mensen (Marc Van Thienen en Lode Demey) bleven nog een week langer.

In die tweede week werden nog enkele besprekingen gevoerd met overheidsdiensten om de lopende projecten verder in goede banen te sturen en werden ook oriënterende gesprekken gevoerd voor nieuwe initiatieven.

In het meerjarenplan Internationale Samenwerking van de gemeente Koksijde zijn twee speerpuntdomeinen ingeschreven: milieu en cultuur/kunst.

In het kader van dit tweede domein werden door Lode Demey enkele lezingen over videokunst gehouden aan het Nola Hattermaninstituut in Paramaribo.

Tevens in dit kader werden de besprekingen verder gezet met Marcel Pinas om te komen tot een samenwerking met de WAK in Koksijde. Concreet starten dus nu twee projecten met kinderen van de lagere scholen in Koksijde en in Suriname. Een project (loopt over vier jaren) start als een een video-project: ‘hoe ziet een schooldag er uit’. Bedoeling is dat deze video’s uitgewisseld worden en dat dit zo kan leiden tot een beter begrijpen van elkaars leefwereld en cultuur. Een tweede project kadert in het komend Moengo Festival (augustus-september 2015). Hiertoe zullen in Koksijde kunstwerkjes geproduceerd worden door de jeugd en gelijklopend hieraan ook in Moengo en dit rond het thema afval, milieu, tijd. Bedoeling is dan dat twee kunstenaars van hier en twee uit Suriname deze kunstwerkjes verwerken tot een of meerdere kunstwerken voor deze gerenommeerde triënnale voor beeldende kunst.

Lode Demey geeft een lezing in het Nola Hatterman-instituut

Extra

Op de facebookpagina van Duurzaam Koksijde staat ook
een kort verslag en enkele foto’s.

Klik hiernaast op de projectnaam voor een rechtstreekse link.

Bij de start van de Koksijdse gemeenteraad van 20 oktober 2014 werd een bondig verslag gegeven van de dienstreis. Volg dit mee op live-stream- Koksijde in het puntje ‘Mededelingen’.
Jan Loones, Dorine Geersens en Fré Devos geven hun bevindingen weer vanaf minuut 5:30 tot 23:00.

Uiteraard werden van deze dienstreis ook heel wat foto’s genomen.
Een selectie ervan kan je bewonderen in het album hiernaast.

foto’s van de Grand Opening