Surinaamse delegatie te gast in Koksijde – mei 2009

Van 11 tot 18 mei 2009 verwelkomt ons bestuur de eerste Surinaamse delegatie in het kader van de stedenbandwerking met Galibi. Na een paar jaar voorbereiding kreeg deze samenwerking in mei vorig jaar concreet gestalte door de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden in Galibi zelf. Ons bestuur werd daar toen vertegenwoordigd door o.m. schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jan Loones. Maar thans is het de beurt aan de Galibiërs om Koksijde en omgeving te verkennen!

Een stedenband is een duurzame bestuursmatige samenwerking tussen twee gemeenten: één uit het Zuiden en één uit het Noorden. Doel is kennis uitwisselen over bestuurszaken, van collega tot
collega. Om van elkaar te leren en de democratiseringsprocessen in de wereld te versterken. Suriname ligt in Zuid-Amerika, tussen Frans-Guyana, Guyana en Brazilië. Uitkijkend op de Atlantische Oceaan. Het land telt 460.000 inwoners waarvan 90% aan de kust en in de hoofdstad Paramaribo leeft. De voertaal is het Nederlands (wegens oudkolonie van Nederland). Suriname is ook lid van de Nederlandse Taalunie. De stedenband Koksijde-Galibi richt zich niet enkel tot genoemd dorp, maar ook tot de buurgemeenschap Albina en het district Marowijne.

De delegatie die van maandag 11 tot maandag 18 mei in Koksijde verblijft bestaat uit de 2 kapiteins (stamhoofden) van Galibi, nl. Ricardo Pané en Ramses Kajoeramari, verder uit districtssecretaris Marinus Bee, adjunct-districtsecretaris Vincent Aloema, en stedenbandcoördinator Peggy Panka van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.
De verwelkoming gebeurt op maandag 11 mei in het gemeentehuis. Van 12 tot 14 mei staan bezoeken aan de gemeentelijke diensten centraal: de diensten, scholen, musea, brandweer en politie.

Ook is er een bezoek aan de Hotelschool Ter Duinen gepland. Op 15 mei volgt een lange dag van overleg: wat zijn de prioriteiten binnen de stedenband?
Zaterdag 16 mei kan de delegatie kennismaken met onze lokale gastvrijheid en visserijfolklore, en met kunstprojecten Getijdingen en Beaufort03. Zondag 17 mei volgt een verdiende rustdag. Op maandag 18 mei neemt de gemeente afscheid van de Surinaamse vrienden en collega’s tot in november, als de Koksijdse ambtelijke delegatie (Toerisme, Technische dienst en VUB) naar Marowijne reist.

De overlegdag op vrijdag 15 mei zal zich vooral buigen over: toerisme, visserij, jeugd, educatie/scholenuitwisseling, energie/waterbeleid, milieu en participatie.
Ideeën voor praktische uitwerking zijn o.m.: scholenuitwisseling (waarbij een zesde klas van hier naar Galibi reist en daar les volgt, en omgekeerd), uitwisseling van leraars. Beide gemeenten kunnen ook bogen op een mondiale uniciteit: Galibi als broedplaats voor zeeschildpadden (beschermd als Unesco Werelderfgoed), Koksijde als thuis van de garnaalvissers te paard (beschermingsprocedure begonnen).
Ook toerisme wordt er uitgebouwd, maar nog in een prille fase en visserij kent dezelfde problemen als in Vlaanderen.

Bron: Tijdingen Koksijde mei 2009